CII nợ tài chính gần 15.400 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 847 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2020 với lãi ròng giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ ghi nhận ở mức là 652 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng từ 31% lên gần 40%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng cao từ 99 tỷ lên 250 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại giảm nhẹ từ 320 tỷ về còn 317 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng lên 220 tỷ đồng.

Tuy vậy, CII báo lãi ròng giảm đến 63% về mức 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi đến 49 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận giảm do cùng kỳ năm trước phát sinh khoản thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư với giá trị lớn nên mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2020 tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm.

Được biết, trong quý 2/2019 CII ghi nhận thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư với giá trị 255 tỷ đồng, trong khi quý 2 năm nay không ghi nhận.

Lũy kế 6 tháng, CII ghi nhận doanh thu là 1.124 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ còn lãi ròng ở mức 264 tỷ đồng, gấp 6 lần so cùng kỳ.

CII no tai chinh gan 15.400 ty, dong tien kinh doanh am 847 ty dong
 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản tăng nhẹ so đầu năm lên 30.643 tỷ đồng, nợ phải trả tăng từ 20.543 tỷ lên 22.064 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên 15.385 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT đã thông qua Nghị quyết hành trái phiếu riêng lẻ huy động 800 tỷ đồng. Với số tiền dự kiến huy động được, CII dự kiến sẽ tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án của CII… Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất dự kiến 11%/năm, lãi suất thanh toán 6 tháng một lần, thời gian phát hành dự kiến là quý 3/2020.

Mặc dù huy động vốn nợ vay liên tục và nhiều như vậy nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên tục âm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tính tới quý 2/2020 âm 847 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước dương 395 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN