Cienco4 chi hơn 150 tỷ tham gia làm dự án xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Cienco4 sắp chi 154 tỷ đồng để thành lập công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và đầu tư thêm vốn tại CTCP 407 và CTCP 414.
HĐQT CTCP Tập đoàn Cienco4 (C4G) vừa thông qua về việc góp vốn thành lập CTCP Phúc Thành Hưng để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
C4G sẽ góp 153 tỷ đồng, tương đương 15% vốn điều lệ CTCP Phúc Thành Hưng để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Cienco4 chi hon 150 ty tham gia lam du an xay dung doan Dien Chau - Bai Vot
 Dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đơn vị trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Cienco 4 - Công tỵ TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Thời gian thực hiện của dự án là 3 năm. Thời gian thu phí và vận hành khai thác dự kiến là hơn 16 năm.
Dự án có tổng vốn đầu tư (cập nhật theo dự toán điều chỉnh được phê duyệt) khoảng hơn 11.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư (theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) là hơn 11.157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư là hơn 5.090 tỷ đồng. Phần Nhà nước tham gia trong dự án khoảng hơn 6.067 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HĐQT C4G cũng quyết định mua thêm vốn tại CTCP 407 và CTCP 414 để nâng sở hữu tại 2 đơn vị này lên 51%. Công ty dự kiến bỏ ra 1 tỷ đồng cho thương vụ này.
Gần đây, C4G cũng đã hoàn thành mua thêm cổ phần của 2 công ty là CTCP 412 và CTCP 422 nâng tỷ lệ sở hữu tại hai công này lên 51% vốn điều lệ. Trước đó (cuối quý 3/2020), hai công ty này là công ty liên kết của C4G với thể lệ biểu quyết lần lượt là 35% và 41,35%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN