Chứng khoán VIX vừa thu về hơn 4.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex (GEX) đã mua gần 52,5 triệu cổ phiếu VIX trong đợt phát hành tăng vốn, số tiền chi ra 788 tỷ đồng.
Chứng khoán VIX (VIX) thông báo đã phân phối 271,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên 274,6 triệu đơn vị chào bán. Với giá 15.000 đồng/cp, doanh thu thu về 4.075 tỷ đồng.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.
Doanh nghiệp huy động vốn cho mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex (GEX) thông báo đã mua gần 52,5 triệu cổ phiếu VIX trong đợt phát hành tăng vốn, số tiền chi ra 788 tỷ đồng.
Qua đó, tỷ lệ sở hữu cá nhân tăng từ 10,56% lên 14,84% (tính trên vốn VIX theo giả thiết phát hành thành công). Nguyên nhân là ngoài thực hiện 29 triệu quyền mua thì ông Tuấn cũng mua thêm 23,47 triệu quyền mua từ các cổ đông khác.
Chung khoan VIX vua thu ve hon 4.000 ty dong tu phat hanh co phieu
 
Bà Nguyễn Thị Tuyết, chị ông Tuấn và cũng là Tổng giám đốc Chứng khoán VIX mua 6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 3,67%. Bà Dương Thị Hồng Hạnh, vợ ông Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu để sở hữu 1,82% vốn Chứng khoán VIX. Bà Hạnh cũng đã mua quyền mua từ các cổ đông khác.
Công ty cổ phần FTG Việt Nam, tổ chức liên quan bà Tuyết công bố đã chuyển nhượng toàn bộ 25,3 triệu quyền mua. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này giảm từ 9,22% xuống 4,61% vốn Chứng khoán VIX sau phương án tăng vốn.
Như vậy, cả nhóm liên quan ông Tuấn sở hữu khoảng 25% vốn công ty chứng khoán sau đợt tăng vốn.
Với 2,93 triệu cổ phiếu không được đặt mua hết, HĐQT sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác với giá 15.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời hạn nộp tiền mua lượng cổ phiếu này đến ngày 14/4.
Sau khi phân phối cổ phiếu không được đặt mua hết cho đối tượng khác hoàn thành phương án tăng vốn, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến gấp đôi lên 5.492 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN