Dự kiến thị trường khó khăn, Chứng khoán VIX vẫn lên kế hoạch lãi tăng 73%

Trái với mục tiêu đi lùi của hầu hết các công ty chứng khoán, VIX dự kiến đem về 676 tỷ đồng lãi trước thuế và 540 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 80% và 73% so với năm 2022.
 
CTCP Chứng khoán VIX (VIX) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung gồm kế hoạch kinh doanh, tăng vốn và trả cổ tức.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, VIX dự báo tình hình thế giới tiếp tục khó khăn do những hệ quả của xung đột vũ trang, xu hướng thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát của các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ còn kéo dài và phức tạp…
Sự suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, dẫn đến thanh khoản thấp hơn trước, lãi suất vay margin cao, dòng tiền vào thị trường bị thu hẹp.
Do vậy, việc đầu tư trên thị trường sẽ khó khăn hơn đối với các nhà đầu tư, việc triển khai các mảng hoạt động kinh doanh cũng bị hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu và lợi nhuận của các công ty chứng khoán.
Trái với mục tiêu đi lùi của hầu hết các công ty chứng khoán, VIX dự kiến đem về 676 tỷ đồng lãi trước thuế và 540 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 80% và 73% so với thực hiện năm 2022.
Du kien thi truong kho khan, Chung khoan VIX van len ke hoach lai tang 73%
 VIX lên kế hoạch tăng mạnh cho năm nay.
Về phương án trả cổ tức, VIX muốn phát hành hơn 29,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022 cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2022.
Đồng thời, VIX dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với số lượng hơn 58,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10:1. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC kiểm toán 2022.
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ hơn 5.821 tỷ đồng lên gần 6.695 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện sau khi ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến vào quý 2/2023. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 2022 và phát hành để tăng vốn đều không bị hạn chế chuyển nhượng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN