Chứng khoán VIX lãi 736 tỷ đồng năm 2021, vượt 35% kế hoạch

Khấu trừ các chi phí, VIX có lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 162 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
CTCP Chứng khoán VIX (VIX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với tổng doanh thu 313 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 149 tỷ đồng, tăng 140%; chênh lệch đánh giá lại các TSTC lỗ 56 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 100 tỷ); lãi từ cho vay gấp 4,5 lần, doanh thu môi giới gấp 4,5 lần.
Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2021 của VIX đạt 92,2 tỷ đồng, tăng 84% so với quý 4/2020.
Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 162 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Chung khoan VIX lai 736 ty dong nam 2021, vuot 35% ke hoach
 
Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu đạt 1.570 tỷ đồng, gấp 2,1 lần, lợi nhuận đạt 736 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Chứng khoán VIX thực hiện vượt 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.
Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VIX đạt 4.729,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm. Trong đó, công ty có 80,4 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.600 tỷ đồng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và 2.990 tỷ đồng số dư các khoản cho vay.
Ở bên kia bảng cân đối, nguồn vốn của VIX chủ yếu là vốn chủ sở hữu với 2.746 tỷ đồng từ vốn góp và hơn 843 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Nợ phải trả của công ty đạt 968 tỷ đồng, trong đó có 250 tỷ đồng vay ngắn hạn và 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn.
Cuối năm 2021, ĐHĐCĐ VIX đã thông qua phương án chào bán 274,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, với giá 15.000 đồng/cp. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến tăng gấp đôi lên 5.492 tỷ đồng.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 4.119 tỷ đồng, trong đó một nửa sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và nửa còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN