Chứng khoán VIX báo lỗ kỷ lục trong quý 4/2022

Quý 4/2022, VIX lỗ nặng tới 102,6 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế cả năm suy giảm mạnh 58% so với năm trước xuống còn 312 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động giảm 24% về còn 237 tỷ đồng. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm 42% còn 44,6 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm nặng hơn tới 62% về mức 32 tỷ đồng.
Trong khi đó, VIX ghi nhận lỗ tài sản tài chính thông qua qua lãi/lỗ (FVTPL) lên tới 334 tỷ đồng, gấp hơn 7,3 lần cùng kỳ. Còn lãi tài sản FVTPL chỉ ở mức gần 155 tỷ đồng.
Thêm vào đó, chi phí tự doanh của VIX cũng tăng mạnh 60% lên 10 tỷ đồng. Do đó, tự doanh của VIX lỗ gần 190 tỷ đồng trong quý 4/2022.
Cuối cùng, VIX đành ngậm ngùi báo lỗ ròng 102,6 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi lên tới 162 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động của VIX còn 1.187 tỷ đồng, giảm 24% so năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt hơn 321 tỷ đồng, giảm 58%.
Chung khoan VIX bao lo ky luc trong quy 4/2022
 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của VIX đạt hơn 8.148 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu kỳ. Trong đó, tiền mặt chiếm 1.350 tỷ đồng, gấp 16,8 lần đầu kỳ. Kỳ này, dư nợ cho vay của VIX giảm 40% so với đầu năm còn 1.795 tỷ đồng.
Giá trị tài sản FVTPL của VIX cũng tăng mạnh từ 1.600 tỷ đồng lên 4.892 tỷ đồng, tương ứng gấp 3 lần đầu năm. Cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục với giá trị 2.510 tỷ đồng (ghi nhận lỗ hơn 264 tỷ) và hơn 1.740 tỷ đồng (lãi hơn 2 tỷ), gấp 4 lần và gần 2 lần đầu năm. VIX cũng giải ngân mạnh vào cổ phiếu chưa niêm yết, giá trị nắm giữ tăng từ 13,43 tỷ đồng lên 672 tỷ đồng.
Chung khoan VIX bao lo ky luc trong quy 4/2022-Hinh-2
 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN