Công ty Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 410 triệu đồng vì dính nhiều sai phạm

Ngoài hình phạt bằng tiền, Chứng khoán Thủ Đô còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô. 
Theo đó, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 175 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/22062022/HTKD/CASC-VIG ngày 22/6/2022.
Cong ty Chung khoan Thu Do bi phat 410 trieu dong vi dinh nhieu sai pham
 Vi phạm nhiều lỗi, Chứng khoán Thủ đô bị xử phạt.
Ngoài ra, UBCKNN cũng phạt tiền Chứng khoán Thủ Đô 85 triệu đồng vì hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Công ty có 01 thành viên Ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định).
Bên cạnh đó, Công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023.
Tổng cộng mức phạt tiền cho 3 lỗi vi phạm trên là 410 triệu đồng.
Ngoài hình phạt bằng tiền, Công ty còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN