Chứng khoán Thành Công (TCI) lãi quý 3 tăng 76% lên hơn 40 tỷ đồng

Chứng khoán Thành Công lãi lớn quý 3 đạt hơn 40 tỷ đồng nhờ các hoạt động môi giới, bảo lãnh phát hành tăng đột biến.
Theo BCTC quý 3, Chứng khoán Thành Công (TCSC, TCI) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 60% lên gần 70 tỷ đồng, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm 24 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
Ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu gấp 3 lên lên mức 15,7 tỷ đồng. Doanh thu môi giới và bảo lãnh phát hành lần lượt gấp hơn 3 và 5 lần cùng kỳ, đạt gần 13 tỷ và 12 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động cũng tăng 66% lên gần 17 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động tự doanh tăng từ 62 triệu đồng lên hơn 7 tỷ đồng trong kỳ này. Chi phí nghiệp vụ môi giới cũng tăng 116% lên 6,5 tỷ đồng.
Chung khoan Thanh Cong (TCI) lai quy 3 tang 76% len hon 40 ty dong
 
Kết quả, TCI báo lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động gấp đôi lên gần 245 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gấp gần 5 lần đạt 186 tỷ đồng.
So với kế hoạch đặt ra cho năm nay, công ty chứng khoán này đã vượt 32% chỉ tiêu doanh thu và vượt 84% mục tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm 30/9, quy mô tài sản tăng 31% lên 995 tỷ đồng. Hầu hết tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là hơn 2,6 triệu cổ phiếu PAC của Pin Ắc quy Miền Nam với giá trị hợp lý 107 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với thời điểm đầu năm. Giá gốc khoản đầu tư này khoảng 84 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.
Ngoài ra, công ty còn hơn 120 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gồm các cổ phiếu như BBT, QTP và một số mã khác. Giá trị AFS giảm 53% so với đầu năm. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN