Các cổ phiếu nên có trong danh mục

Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 20/11?
Khuyến nghị mua cho cổ phiếu VPB
Chứng khoán Vietcap (VCSC): Nâng khuyến nghị cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) từ khả quan lên mua và tăng giá mục tiêu thêm 2,1% lên 24.000 đồng/CP.
Nguyên nhân chủ yếu do (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và (2 ) tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số dự báo tăng 0,9% trong giai đoạn 2023-2027 (thay đổi lần lượt -5,7%/5,5%/7,2%/1,3%/-2,8% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027).
VCSC điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 xuống mức 11,9 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với năm trước) so với dự báo trước đây chủ yếu là do (1) mức giảm 3.1% trong dự báo thu nhập từ lãi (NII) do hạ dự phóng về NIM, cao hơn (2) mức giảm 3,8% trong dự báo phí dự phòng.
Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm 34,8% dự báo lỗ ròng cả năm của FEC do kết quả kinh doanh quý 3/2023 tốt hơn kỳ vọng, dẫn đến mức lỗ phân bổ cho cổ đông thiểu số giảm tương ứng.
VCSC cho rằng các yếu tố tích cực góp phần tăng trưởng mạnh cho lợi nhuận của VPB trong giai đoạn 2024-2025 bao gồm: (1) tăng trưởng doanh thu phục hồi, (2) chi phí tín dụng giảm từ mức cơ sở cao vào năm 2023 và (3) đóng góp từ FEC tăng dần.
VPB công bố hoàn tất việc bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui vào giữa tháng 10/2023.
Chung khoan ngay 20/11: Cac co phieu nen co trong danh muc
 Cổ phiếu nào được công ty chứng khoán khuyến nghị?
Khả quan cho cổ phiếu FPT
Chứng khoán SSI (SSI)Duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT của CTCP FPT, và nâng giá mục tiêu 1 năm dựa trên phương pháp SOTP lên 100.100 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 8%). FPT giao dịch ở mức P/E 2024 hấp dẫn là 14,1x so với mức trung bình là 14,9x của các công ty cùng ngành.
Trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu ký mới chậm lại, biên lợi nhuận trước thuế của mảng CNTT trong nước và quảng cáo trực tuyến thu hẹp cần được theo dõi thêm, SSI kỳ vọng FPT sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn nhờ lợi thế chi phí thấp và lợi ích dài hạn từ độ nhận diện càng tăng trên thị trường quốc tế.
Hơn nữa, mảng giáo dục của FPT cũng được kỳ vọng sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng vững chắc trong năm 2024, nhờ chênh lệch giữa cung và cầu giáo dục ở trong nước và kỳ vọng Đại học FPT sẽ tiếp nhận lứa sinh viên đầu tiên ngành Vi mạch bán dẫn.
SSI cũng cho rằng rủi ro tỷ giá liên quan đến nợ nước ngoài của FPT cũng không đáng kể nhờ chiến lược phòng ngừa rủi ro; FPT cũng duy trì tỷ lệ thanh toán lãi vay và mức tiền mặt ròng cao.
Khuyến nghị mua cho cổ phiếu TCB
Chứng khoán Vietcap (VCSC): Duy trì giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) ở mức 42.200 đồng/cổ phiếu cũng như khuyến nghị mua.
Tác động tích cực đến định giá từ việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024 bị ảnh hưởng bởi (1) mức giảm 4,1% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 (với mức giảm tương ứng là -0,7%/-1,8%/ -10,8%/-5,3%/-1,0% cho năm 2023/24/25/26/27) và (2) việc giảm giả định về P/B mục tiêu của TCB từ 1,2x xuống 1,1x dựa trên Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM).
VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do (1) giảm dự báo thu nhập từ lãi (NII) thêm 4,5% do giảm giả định NIM trung bình từ 4,78% xuống 4,51%, (2) giảm dự báo thu nhập phí ròng (NFI) thêm 1,3% do mức giảm trong thu nhập phí bancassurance và (3) tăng dự báo tổng chi phí dự phòng thêm 3,7%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN