Chứng khoán ngày 5/4: Cổ phiếu được khuyến nghị

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch ngày 5/4. Đầu tư công, mía đường là những ngành đang mạnh.

Khuyến nghị mua IDC với giá 49.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng Công ty IDICO (IDC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+256% YoY), giảm 21% so với LNST sau lợi ích CĐTS cả năm được công bố trong báo cáo tài chính quý 4/2022 của công ty.

LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn do đơn vị kiểm toán cho rằng doanh thu từ KCN Phú Mỹ 2 (PM2) và mở rộng trong năm không đáp ứng điều kiện ghi nhận một lần theo Thông tư 200.

Trong BCTC kiểm toán công ty mẹ, doanh thu chưa thực hiện (nợ ngắn hạn và dài hạn) được điều chỉnh tăng 30% đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (- 17% YoY) chủ yếu do doanh thu chưa thực hiện của KCN PM2 được điều chỉnh tăng 37% (815 tỷ đồng) lên 3 nghìn tỷ đồng (+26 % YoY).

Theo IDC, 815 tỷ đồng doanh thu từ KCN PM2 này hiện sẽ được phân bổ doanh thu theo thời hạn cho thuê và không còn được ghi nhận một lần nữa.

Mặc dù báo cáo tài chính kiểm toán có sự khác biệt đáng kể so với báo cáo tài chính quý 4/2022 của công ty về LNST sau lợi ích CĐTS và doanh thu chưa thực hiện, nhưng VCSC không nhận thấy thay đổi đáng kể trong bảng cân đối kế toán. Dòng tiền trong năm vẫn không đổi trong báo cáo tài chính kiểm toán.

Mặc dù LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thấp hơn, nhưng VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể trong định giá khi IDC cho biết họ đã thu được khoảng 95% tiền mặt từ các hợp đồng tại KCN PM2 này. VCSC hiện khuyến nghị MUA dành cho IDC với giá mục tiêu là 49.100 đồng/cổ phiếu.

Chung khoan ngay 5/4: Co phieu duoc khuyen nghi
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 5/4?

Khuyến nghị khả quan QNS với giá mục tiêu 41.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ năm 2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) vào ngày 01/04/2023. Nội dung ĐHCĐ tập trung vào triển vọng kinh doanh trong năm 2023 và KQKD 2 tháng đầu năm 2023 với sản lượng bán đường tích cực hơn dự kiến.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 bao gồm doanh thu đạt 8,4 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-16% YoY). VCSC lưu ý rằng QNS có lịch sử vượt kết hoạch lợi nhuận do công ty đặt ra. Cụ thể, QNS đã vượt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS 37% trong năm 2021 và 28% trong năm 2022.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt đợt cuối của năm 2022 là 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 3,7%); ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán lần lượt là 18/4 và 27/4. Cùng với đợt trả cổ tức này, tổng cổ tức tiền mặt năm 2022 là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,5%). Kế hoạch cổ tức năm 2023 (tiền mặt hoặc cổ phiếu): Tối thiểu 15% mệnh giá.

Kế hoạch phát hành ESOP năm 2023: QNS sẽ phát hành (1) 1% số lượng cổ phiếu lưu hành nếu tăng trưởng lợi nhuận ròng trước khấu hao so với cùng kỳ đạt từ 7,5% đến 15%, (2) 2% số lượng cổ phiếu lưu hành nếu tăng trưởng lợi nhuận ròng trước khấu hao so với cùng kỳ đạt từ 15% đến 20%, hoặc (3) 3% số lượng cổ phiếu lưu hành nếu tăng trưởng lợi nhuận ròng trước khấu hao so với cùng kỳ đạt trên 20%. Số cổ phiếu này sẽ được phát hành với giá tương đương giá trị sổ sách của QNS tính đến cuối năm 2023 và bị hạn chế giao dịch trong 3 năm.

Khuyến nghị mua HT1 với giá mục tiêu 13.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Giảm giá mục tiêu cho HT1 thêm 4% còn 13.200 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì giá cổ phiếu của công ty đã tăng 66% kể từ đầu tháng 11/2022.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu đến từ việc VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 8% do dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn từ giai đoạn nhu cầu yếu hơn và chi phí điện cao hơn. Điều này được bù đắp một phần bởi việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023.

HT1 báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thấp là 258 tỷ đồng (-31% YoY) chủ yếu do 1) biên lợi nhuận gộp giảm trong bối cảnh giá than đầu vào cao và 2) tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A)/doanh thu cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Trong suốt năm 2022, ngành xi măng Việt Nam đã trải qua sự sụt giảm lớn về xuất khẩu do nhu cầu từ Trung Quốc yếu hơn, dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn ở thị trường nội địa.

Do nhu cầu clinker và xi măng tiếp tục giảm ở thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như giá điện tăng, VCSC hạ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 11% xuống 283 tỷ đồng (+10% YoY) do VCSC giảm dự báo biên lợi nhuận gộp (10,4% so với 10,9% trước đây).

Định giá của HT1 có vẻ hấp dẫn ở mức EV/EBITDA năm 2023/24 là 6,3x/5,7x (dựa trên dự báo) so với trung vị EV/EBITDA trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực là 5,1x.

Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng bán phục hồi mạnh hơn dự kiến; tối ưu hóa chi phí sản xuất. Rủi ro: Chi phí đầu vào cao hơn dự kiến (như than và điện).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN