Chứng khoán ngày 30/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 30/3.

Khuyến nghị mua TDM với giá 44.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): ĐHCĐ thường niên của TDM đã diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào ngày 28/03. Cuộc họp đã thảo luận về 1) kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 2) kế hoạch phát hành vốn của công ty.

Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2023 dù nguy cơ suy thoái kinh tế. Ngoài ra, công ty đang xúc tiến kế hoạch vốn XDCB khi công ty kỳ vọng các nhà máy nước hiện tại sẽ được sử dụng hết công suất trong 2 năm tới.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 với doanh thu đạt 527 tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 298 tỷ đồng (+35% YoY), dựa trên giả định tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 10% YoY (so với dự báo là tăng trưởng 13% YoY).

Kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023 của TDM tương ứng lần lượt 95% và 88% dự báo cả năm 2023— phù hợp với kỳ vọng. VCSC lưu ý rằng TDM đã vượt kế hoạch LNST trung bình 15% trong 6 năm qua.

Cổ đông đã thông qua việc TDM thực hiện phương án tăng vốn chủ sở hữu thông qua đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 vào năm 2023 (cụ thể, cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu).

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tổng số tiền thu được là 300 tỷ đồng, chủ yếu sẽ được dùng để đầu tư vào các công ty cấp nước khác, bao gồm CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) và CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW).

Ngoài ra, cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt năm 2022 và 2023 lần lượt là 1.300 đồng/cổ phiếu và 1.400 đồng/cổ phiếu, phù hợp với dự báo. TDM ước tính LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2023 đạt khoảng 130 tỷ đồng (+3,2x YoY), hoàn thành 38% dự báo cả năm.

Chung khoan ngay 30/3: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 30/3?

Khuyến nghị mua SSI với giá mục tiêu 23.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Giữ giá mục tiêu cho SSI là 23.600 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

Mặc dù SSI có thể phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn trước những bất ổn hiện tại ở cả thị trường trong nước và thế giới, VCSC vẫn duy trì quan điểm về tăng trưởng trong trung và dài hạn của lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Và SSI – với vị thế là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam – kỳ vọng sẽ được hưởng lợi.

VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 9,5% xuống 1,6 nghìn tỷ đồng (-4,5% YoY) chủ yếu do (1) dự báo doanh thu môi giới giảm 11,1% do mức điều chỉnh giảm đối với giả định về giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong năm 2023 và thị phần của SSI trên 3 sàn giao dịch của Việt Nam, (2) doanh thu cho vay ký quỹ giảm 10,3% do điều chỉnh giảm giả định đối với dư nợ cho vay ký quỹ của SSI và (3) chi phí đi vay tăng 5,2%.

VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 4,9% do tăng tổng chi phí đi vay thêm 8,6%. Trong khi đó, VCSC gần như giữ nguyên dự báo về tổng doanh thu cho vay ký quỹ và doanh thu môi giới. Kết quả dự báo cho thấy tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) trong 5 năm tiếp theo của doanh thu môi giới và doanh thu cho vay ký quỹ của SSI lần lượt là 15,2% và 14,4%.

Yếu tố hỗ trợ/(rủi ro): Thanh khoản thị trường và cho vay ký quỹ cao hơn/(thấp hơn) so với dự kiến; lãi/(lỗ) ròng lớn trong danh mục FVTPL của SSI.

Khuyến nghị mua HVN với giá mục tiêu 13.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 12% giá mục tiêu của HVN xuống 13.400 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với HVN.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 12% trong dự báo tổng EBITDAR giai đoạn 2023-2024, điều này chủ yếu được củng cố bởi (1) các giả định thấp hơn đối với lượng hành khách và mức sinh lời mảng trong nước của HVN trong giai đoạn này và (2) dự báo khả năng sinh lời thấp hơn của chúng tôi cho VNA tính riêng trong giai đoạn 2023-2024 do các giả định về mức chênh lệch dầu/nhiên liệu máy bay cao hơn.

Trong Báo cáo cập nhật này, VCSC duy trì mức chiết khấu 15% so với định giá của HVN nhằm phản ánh rủi ro bị hủy niêm yết tại sàn HOSE.

Trong năm 2023 và 2024, VCSC dự báo HVN sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ lần lượt là 8 nghìn tỷ đồng và 4,4 nghìn tỷ đồng do thận trọng dự phóng trọng hoạt động vận tải quốc tế sẽ dần phục hồi trong bối cảnh giá nhiên liệu cao, trong khi HVN có đòn bẩy hoạt động cao.

Các yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Việc nối lại các chuyến bay quốc tế nhanh hơn/chậm hơn dự kiến; giá dầu thô thấp hơn/cao hơn; lãi cao hơn/thấp hơn dự kiến từ việc thoái vốn khỏi công ty con và công ty liên kết; tỷ giá USD/VND thấp hơn/cao hơn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN