Chứng khoán ngày 29/6: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 29/6.

Khuyến nghị khả quan AST với giá mục tiêu 65.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Dịch vụ Hàng không TASECO (AST) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại Hà Nội vào ngày 23/06/2022.

Ban lãnh đạo đưa ra kế hoạch doanh thu là 622 tỷ đồng (+311% YoY) và LNTT là 23 tỷ đồng (+118% YoY) trong năm 2022. Kế hoạch doanh thu của AST đạt 92% dự báo cả năm là 685 tỷ đồng, và kế hoạch LNTT của AST đạt 60% dự báo cả năm là 39 tỷ đồng.

Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo LNTT năm 2022 dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Các cổ đông đã thông qua quyết định không trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2021 nhưng đã thông qua việc phân bổ 3% doanh thu cho quỹ khen thưởng và phúc lợi trong năm 2022 sau khi không phân bổ cho quỹ này trong năm trước.

ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT của AST phê duyệt các hợp đồng, giao dịch cá nhân hoặc giao dịch mang lại giá trị tích lũy trong giai đoạn 12 tháng tiếp theo với giá trị tối đa 35% tổng tài sản của công ty.

Nhờ vào việc ủy quyền này, việc đưa ra quyết định cho các hoạt động của công ty sẽ linh hoạt và kịp thời hơn khi công ty đang phục hồi sau đại dịch COVID-19.

VCSC khuyến nghị khả quan cho AST với giá mục tiêu 65.200 đồng/cp.

Chung khoan ngay 29/6: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 29/6?

Khuyến nghị mua LHG với giá 54.800 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị MUA mã cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 54,800 VND/CP, upside +74.0% so với giá ngày 26/06/2022 theo phương pháp đánh giá lại tài sản (RNAV) và chiết khấu vào giá trị doanh nghiệp 10% do những yếu tố không chắc chắn về khoản phải trà cho công ty TNHH MTV PT CN Tân Thuận (IPC).

BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2022 của LHG lần lượt đạt 843 tỷ VND (+8% YoY) và 357 tỷ VND (+21% YoY), EPS fw= 6,569 VND/cp và P/E fw=4.8x, P/B fw= 0.9x dựa trên kỳ vọng: (1) Diện tích đất cho thuê năm 2022 đạt 11.5 ha (tương đương với năm 2021) bù đắp bởi giá cho thuê cao 210 USD/m2/kỳ hạn thuê (+5% YoY)

(2) Diện tích cho thuê NXXS theo yêu cầu (BTS) tại LH3 và LH2 đạt 6,850 m2 (2020-2021 không ghi nhận) với giá cho thuê 240 USD/m2/kỳ hạn thuê.

Luận điểm đầu tư: Định giá hấp dẫn khi triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn tích cực nhờ (1) giá cho thuê đất vẫn ở mức cao, (2) kế hoạch mở rộng quỹ đất và thực hiện dự án rõ ràng, (3) diện tích NXXS mới sẵn sàng để bán tương đối ổn định đảm bảo dòng tiền ổn định hàng năm.

Sức khỏe tài chính lành mạnh khi không có vay nợ ròng, cổ tức đều hàng năm.

Rủi ro: Chi phí phải trả cho công ty TNHH MTV PT CN Tân Thuận quá cao. Tốc độ cho thuê và triển khai dự án mới chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị nắm giữ SAB với giá mục tiêu 170.000 đồng/cp

CTCK Vietcombank (VCBS): Kết quả kinh doanh quý I/2022 của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận tăng trưởng 27,1%, tương ứng đạt 7.306,4 tỷ đồng và 1.170,7 tỷ đồng. Tăng trưởng nhờ tăng sản lượng tiêu thụ, giá bán tăng nhẹ và cơ cấu sản phẩm cải thiện.

Trong năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 33.006 tỷ đồng (tăng 25,1% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt 4.224 tỷ đồng (tăng 7,5%).

Với các giả định (1) biên lợi nhuận gộp đạt 28% (2021: 27,5%; 2020: 28,8%) nhờ vào việc quản trị chi phí tốt hơn, thu nhập tài chính ròng đạt 1.065 tỷ đồng (giảm 2,9% so với năm trước), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần sẽ đạt 4.920 tỷ đồng (tăng 20,1%), chiếm tỷ trọng 14,9%/doanh thu thuần (2021: 15,5%, 2020: 12,7%).

VCBS nâng khuyến nghị từ nắm giữ lên mức khả quan cho SAB với mức giá mục tiêu 170.000 đồng/CP, tương ứng P/E mục tiêu 25,8x lần, dựa vào kỳ vọng phục hồi tích cực trong 2022 trở đi.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN