Chứng khoán ngày 27/12: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 27/12.

Khuyến nghị mua PVT với giá mục tiêu 25.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đã công bố KQKD năm 2021 sơ bộ với doanh thu đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (+1,6% YoY) và LNTT đạt 950 tỷ đồng (-8,6% YoY).

Trong quý 4/2021, doanh thu đi ngang trong khi LNTT giảm 53,4% YoY, VCSC cho rằng nguyên nhân do 1) chi phí hoạt động tăng và các khoản chi phí liên quan đến dịch COVID-19 và 2) công ty thận trọng trong việc ước tính lợi nhuận sơ bộ. PVT luôn ghi nhận lợi nhuận thực tế hàng quý cao hơn con số sơ bộ.

Doanh thu và LNTT sơ bộ năm 2021 lần lượt hoàn thành 99,7% và 91,4% dự báo cả năm. Trong khi chờ báo cáo tài chính được công bố để đưa ra đánh giá chi tiết hơn.

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với giá mục tiêu là 25.100 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 9,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,2%).

Chung khoan ngay 27/12: Co phieu nao nen chu y?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 27/12?

Khuyến nghị mua KHB tại ngưỡng giá 9.800 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): KHB đang nằm trong xu hướng hồi phục sau khi tích lũy trung hạn tại ngưỡng giá 8.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đang ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 9.8, chốt lãi tại ngưỡng 12.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 8.8.

Khuyến nghị khả quan POW giá mục tiêu 16.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố doanh thu và LNST trước CĐTS sơ bộ lần lượt đạt 25 nghìn tỷ đồng và 1,92 nghìn tỷ đồng. và LNST trước CĐTS đã hoàn thành 84% dự báo.

Theo ban lãnh đạo, KQKD này bao gồm khoản hoàn nhập dự phòng nợ xấu 780 tỷ đồng liên quan đến nhà máy điện Cà Mau, mà chúng tôi cho rằng là một con số thận trọng do POW vẫn chưa hoàn thành tất cả các tính toán liên quan đến PPA mới của nhà máy Cà Mau (được áp dụng hồi tố từ ngày 01/07/2021).

Kế hoạch năm 2022: POW đặt mục tiêu doanh thu đạt 24 nghìn tỷ đồng và LNST trước CĐTS 743 tỷ đồng cho năm 2022. Kế hoạch LNST trước CĐTS tương đương 26% dự báo. VCSC cho rằng đây là kế hoạch dẫn thận trọng khi:

1) POW vẫn chưa đàm phán xong sản lượng điện hợp đồng năm 2022 cho tất cả các nhà máy của công ty; 2) công ty chưa tính đến khoản bồi thường từ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho các vấn đề kỹ thuật đối với máy phát điện tại nhà máy Vũng Áng;

và 3) POW đặt mục tiêu thời gian đi vào vận hành thận trọng cho việc vận hành máy phát điện của nhà máy Vũng Áng (quý 3/2022 so với giả định là cuối quý 2/2022 và kế hoạch của Bộ Công thương là trong quý 1/2022).

Ban lãnh đạo thừa nhận rằng công ty thận trọng với kế hoạch LNST thực tế năm 2022 sẽ không thấp hơn năm 2021. Lưu ý rằng POW đã vượt 45% kế hoạch LNST năm 2021 dựa trên các kết quả sơ bộ nói trên.

VCSC cho rằng sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST năm 2021 và 2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 16.000 đồng/CP cho POW.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN