Chứng khoán ngày 22/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 22/3.

Khuyến nghị mua NT2 với giá 33.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) thêm 6% lên 33.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA khi tăng dự báo DPS thêm 17% lên 3.500 đồng/mỗi năm giai đoạn 2023-2027. Nhìn chung, VCSC duy trì dự báo tổng LNST điều chỉnh cho giai đoạn 2023-2027.

Dự báo LNST điều chỉnh năm 2023 sẽ tăng 21% YoY với sự cạnh tranh ít hơn từ thủy điện, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản lượng 10% YoY sau khi sản lượng phục hồi mạnh 27% YoY vào năm 2022. Ngoài ra, VCSC dự báo giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao hơn sẽ bù đắp cho giá khí cao hơn. Giá CGM trong 2T 2023 đạt 1.692 đồng/kWh (+21% YoY).

Với bảng cân đối kế toán không có nợ vay, VCSC dự báo NT2 sẽ ghi nhận lợi suất cổ tức cao hơn (12,1% cho năm 2023). Tính đến ngày 31/12/2022, NT2 có khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng tiền mặt tại quỹ sẵn sàng chi trả cổ tức. VCSC dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) trung bình 5 năm tới đạt 1,7 nghìn tỷ đồng và dòng tiền tự do cho công ty (FCFF) trung bình 5 năm đạt 1,4 nghìn tỷ đồng.

Dự báo DPS mới của VCSC đồng nghĩa với việc tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận trung bình 110% trong vòng 3 năm tới, mà VCSC cho rằng điều này là phù hợp do NT2 có số dư tiền mặt tại quỹ dồi dào và nhu cầu tiền mặt của công ty mẹ để tài trợ cho dự án nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 & 4.

Lợi suất cổ tức dự kiến năm 2023 theo mức giá mục tiêu là 10,6% - cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi 12 tháng khoảng 7%-8%. Ngoài ra, NT2 đang giao dịch với EV/EBITDA dự kiến năm 2023 là 5,9 lần – thấp hơn nhiều so với EV/EBITDA trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực là 9,3 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Mức chi trả cổ tức cao hơn so với giả định. Rủi ro: Thanh toán chậm trễ hơn từ Công ty mua bán điện của EVN.

Chung khoan ngay 22/3: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 22/3?

Khuyến nghị mua PVD với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) thêm 20% lên 25.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA.

Giá mục tiêu cao hơn đến từ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 cao hơn 12%, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) cao hơn 4%. P/B tương ứng với giá mục tiêu là 1,0 lần.

VCSC tăng dự báo giá thuê ngày trung bình của giàn JU trong giai đoạn 2023-2027 thêm 4% do thị trường giàn JU thắt chặt hơn dự kiến và tác động tích cực có độ trễ của giá dầu cao đối với giá thuê ngày. VCSC duy trì giả định giá dầu Brent trung bình là 90 USD/thùng cho năm 2023 và 75 USD/thùng cho giai đoạn 2024-2027.

VCSC kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2023 sẽ tăng khoảng 3 lần YoY do giá thuê ngày giàn JU trung bình tăng 20% YoY và đội giàn khoan JU của PVD hoạt động với 96% công suất (so với 85% vào năm 2022).

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 12,1 triệu USD và 48,9 triệu USD, tương ứng 11% và 43% của mức đỉnh năm 2014 của PVD. Các giả định về giá thuê ngày đối với PVD là 78.000 USD và 95.000 USD cho năm 2023 và 2024 — lần lượt tương ứng 50% và 60% của mức đỉnh năm 2014 (khoảng 155.000 USD) và mức chiết khấu 38% và 27% so với giá thuê ngày trong khu vực.

PVD có vẻ hấp dẫn với P/B năm 2023 là 0,8 lần và P/E là 44,4 lần (PEG là 0,5 dựa trên CAGR EPS giai đoạn 2023-2026 là 100%). VCSC tin rằng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của PVD phù hợp với mức P/E cao của công ty.

Yếu tố hỗ trợ: Giá thuê ngày JU của PVD phục hồi nhanh hơn dự kiến. Rủi ro: Giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng đến tâm lý thị trường đối với PVD; suy thoái toàn cầu ảnh hưởng giá thuê ngày; chi phí hoạt động/chi phí tài chính cao hơn dự kiến.

Khuyến nghị khả quan PNJ với giá mục tiêu 95.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): PNJ đã công bố KQKD sơ bộ 2T 2023 với doanh thu thuần đạt 7 nghìn tỷ đồng (-1,3% YoY) và LNST đạt 556 tỷ đồng (+6,4% YoY), lần lượt hoàn thành 19% và 27% dự báo cả năm tương ứng.

KQKD trên cho thấy doanh thu thuần đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (-20,7% YoY) và LNST đạt 254 tỷ đồng (+0,7% YoY) vào tháng 2/2023. Doanh thu trong tháng giảm chủ yếu do doanh thu vàng miếng giảm 55% YoY do Ngày Thần Tài năm 2023 diễn ra vào tháng Giêng, trong khi sự kiện này diễn ra vào tháng 2 năm ngoái.

Mặt khác, doanh thu bán lẻ (57% tổng doanh thu trong 2T 2023) đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+1,6% YoY) trong tháng 2/2023 và 4 nghìn tỷ đồng (-0,2% YoY) trong 2T 2023.

Doanh thu bán buôn (9% tổng doanh thu trong 2T 2023) giảm 13% YoY trong khi doanh thu vàng miếng (33% tổng doanh thu trong 2T 2023) đi ngang YoY trong 2T 2023.

Biên lợi nhuận gộp của PNJ cải thiện 1,7 điểm phần trăm YoY trong 2T 2023 (19,4% trong 2T 2023 so với 17,7% trong 2T 2022) do biên lợi nhuận gộp cải thiện 4,4 điểm phần trăm trong tháng 2/2023, mà VCSC cho rằng một phần nhờ đóng góp tương đối thấp hơn từ mảng vàng miếng vốn có biên lợi nhuận thấp vào tháng 2/2023.

Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của doanh thu bán lẻ cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm trước trong 2T 2023. VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của PNJ sẽ tiếp tục cải thiện nhờ giảm chi phí đầu vào (mà VCSC kỳ vọng sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của doanh thu bán lẻ) và đóng góp bình thường hóa từ doanh thu vàng miếng sau Ngày Thần tài vào tháng 1/2023.

Số lượng cửa hàng của PNJ tăng 4 cửa hàng so với năm 2022 lên 368 cửa hàng vào cuối tháng 2/2023. Trong 2T 2023, PNJ đã mở thêm 4 cửa hàng vàng mới.

VCSC hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PNJ với giá mục tiêu là 95.000 đồng/cổ phiếu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN