Chứng khoán ngày 2/12: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 2/12.

Khuyến nghị mua CTG với giá mục tiêu 42.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Giảm 2,5% giá mục tiêu đối với Ngân hàng TMCP Công thương (CTG) xuống 42.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do định giá thấp hơn theo phương pháp P/B mục tiêu do chúng tôi giảm P/B mục tiêu cho CTG từ 1,95 lần xuống 1,7 lần, điều này được bù đắp một phần bởi mức định giá cao hơn theo phương pháp thu nhập thặng dư sau

(1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2022 và (2) mức tăng tổng cộng 4,1% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021-2025.

Điều chỉnh giảm LNST năm 2021 xuống 2,0% do điều chỉnh tăng 12,9% trong dự báo chi phí dự phòng năm 2021 sau mức tăng 25 điểm cơ bản trong dự báo tỷ lệ nợ xấu năm 2021 và mức tăng trong giả định trích lập dự phòng xử lý nợ cao hơn, điều này được bù đắp một phần bởi (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 7,9% sau khi điều chỉnh NIM tăng 12 điểm cơ bản và (2) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 5,7% (bao gồm cả giao dịch ngoại hối).

VCSC nâng dự báo tổng lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2025 lên 4,9% chủ yếu do (1) tổng NII tăng 5,6%, một phần là do tăng giả định cho mức tăng trưởng cho vay trung bình trong giai đoạn này từ 9,0% lên 9,8%

và (2) tổng NFI thuần tăng 8,5%, bị ảnh hưởng một phần bởi tổng chi phí dự phòng tăng 7,0% sau mức giả định cao hơn cho cả tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng bổ sung cho các khoản vay tái cơ cấu theo TT14.

Rủi ro chính: Rủi ro thực hiện trong việc nâng tỷ lệ cho vay bán lẻ và/hoặc CASA; thương vụ bancassurance không thành hiện thực như dự kiến; Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các biện pháp hỗ trợ liên tục cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Chung khoan ngay 2/12: Co phieu nao nen chu y?
 

Mở vị thế mua VGT tại mức giá 27.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): VGT đang hình thành xu hướng tăng giá tích cực từ ngưỡng đáy 24.0 Thanh khoản cổ phiếu đã vượt ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá này. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 27.0, chốt lãi tại ngưỡng 33.7 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 24.0.

Khuyến nghị phù hợp cho NLG giá mục tiêu 54.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đồng thời nâng giá mục tiêu thêm 38% lên 54.000 đồng/CP chủ yếu do tác động tích cực từ cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và định giá cao hơn đối với (

1) dự án Izumi City (sau khi điều chỉnh giả định giá bán trung bình (ASP) lên khoảng 70% để phù hợp với giá bán thực tế), (2) giai đoạn 2 của dự án Waterpoint (phù hợp với kế hoạch huy động vốn của ban lãnh đạo để phát triển dự án này) và (3) dự án Cần Thơ (mở bán trong quý 3/2021 sớm hơn so với dự báo trước đây).

Điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 thêm 3% lên 1,1 nghìn tỷ đồng (+37% YoY) do lợi nhuận đánh giá lại ngoài tiền mặt từ việc hợp nhất dự án Southgate vào quý 3/2021 bị ảnh hưởng một phần bằng cách giảm dự báo bàn giao của chúng tôi cho dự án Akari City Giai đoạn 1 (P1) trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+13% so với năm 2021), chủ yếu đến từ việc giao nhà tại dự án Akari City P1, Southgate P1 và Cần Thơ cũng như dự kiến bán cổ phần tại dự án Paragon.

Tăng dự báo giá trị doanh số bán hàng năm 2021 thêm 4% lên 7,2 nghìn tỷ đồng (+90% so với mức cơ sở thấp của năm 2020) chủ yếu do doanh số bán hàng cao hơn dự kiến tại Cần Thơ/Ehome Southgate vào quý 3/2021.

Dự báo doanh thu bán hàng năm 2022 đạt 9,3 nghìn tỷ đồng (+28% so với năm 2021), nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ Izumi City, Southgate, Mizuki Park Giai đoạn 2 (P2), Akari City P2 và Cần Thơ.

Giá cổ phiếu NLG đã tăng 40% trong 3 tháng qua nhờ (1) kế hoạch phát hành thêm trái phiếu doanh nghiệp vào quý 3/2021 để tài trợ cho việc phát triển dự án mới và (2) giá bán cao hơn dự kiến khi mở bán dự án Izumi City .

Định giá của NLG hiện đã khá phù hợp với P/E dự phóng 2021/2022 là 17,0 lần/17,1 lần và P/B 2021/2022 là 2,2 lần/2,0 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Các đợt mở bán sớm hơn dự kiến cho giai đoạn 2 của dự án Waterpoint và Paragon.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN