Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Đây là các mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 21/1.

Khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 198.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Đức Giang (DGC) đã công bố KQKD năm 2021 mạnh mẽ, trong đó doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt tăng 53% và 163% YoY, hoàn thành 89% và 94% dự báo.

Tính riêng trong quý 4/2021, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của DGC lần lượt tăng mạnh 118% YoY và 452% YoY. VCSC cho rằng các kết quả này chủ yếu nhờ giá bán tăng, các dự án tiết kiệm chi phí và nâng cấp sản phẩm.

Theo DGC, một số lô hàng sản phẩm của công ty đã giao hàng chậm từ quý 4/2021 sang quý 1/2022, mà VCSC tin là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa KQKD thực tế năm 2021 của DGC.

Do đó, VCSC tin rằng luận điểm đầu tư vào DGC không thay đổi. DGC cũng công bố kế hoạch kinh doanh tích cực cho quý 1/2022, điều này càng củng cố thêm quan điểm về đà tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022, nhờ cùng một bộ ba động lực nêu trên: giá bán tăng, các dự án nâng cấp sản phẩm và dự án tiết kiệm chi phí.

VCSC có khả năng điều chỉnh tăng cho dự báo 2022-2023 hiện tại – dù cần thêm đánh giá chi tiết - vì (1) DGC gần đây đã thông báo có được mỏ quặng apatit thứ hai, giúp tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào và (2) giá thị trường của các sản phẩm đã có xu hướng vượt kỳ vọng.

VCSC khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 198.700 đồng/cp.

Chung khoan ngay 21/1: Co phieu nao nen chu y?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 21/1?

Khuyến nghị mua LCG với giá mục tiêu 20.800 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): LCG hình thành phiên hồi phục sau khi chạm ngưỡng đáy 18.3. Thanh khoản cổ phiếu duy trì quanh ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, cho thấy cổ phiếu vẫn đang hấp dẫn dòng tiền đầu tư.

Chỉ báo RSI đang ủng hộ xu hướng hồi phục ngắn hạn. Đường giá cổ phiếu cũng vẫn nằm dưới ngưỡng MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang hình thành.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 20.8, chốt lãi tại ngưỡng 25.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 19.5

Khuyến nghị khả quan SZC với giá mục tiêu 64.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) đã công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu tăng 109% YoY đạt 148 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 187% YoY lên 68 tỷ đồng.

VCSC lưu ý rằng quý 4/2020 là mức cơ sở tương đối thấp do doanh số bán đất KCN thấp.

So với quý 3/2021, doanh thu quý 4/2021 giảm 9,3% QoQ; tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS tăng 2,4% QoQ. Sự chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận chủ yếu là do biên LNST của SZC tăng 5,2 điểm % trong quý 4/2021, mà VCSC cho rằng là do giá đất KCN tăng giá.

Trong cả năm 2021, doanh thu của SZC tăng 65% YoY lên 713 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 74% YoY lên 324 tỷ đồng. VCSC cho rằng lợi nhuận tích cực chủ yếu là do doanh số bán đất KCN tăng mạnh; tuy nhiên, SZC chưa cung cấp thông tin chi tiết về diện tích bán đất KCN của công ty.

Biên lợi nhuận gộp của SZC tăng đạt 63% trong năm 2021 từ mức 54% năm 2020, nhờ (1) đóng góp cao hơn từ bán đất KCN vốn có biên LN cao (chiếm 98% tổng doanh thu năm 2021 so với 82% năm 2020) và (2) biên LN gộp từ bán đất KCN cao hơn do giá đất KCN tăng. Biên LN gộp thực tế năm 2021 của SZC cao hơn giả định biên LN gộp cả năm là 61%.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của SZC đều hoàn thành 111% dự báo cả năm. Những kết quả này đã vượt dự báo hiện tại nhờ ghi nhận doanh số bán đất KCN tích cực hơn và biên LN ròng tăng tốt hơn.

VCSC tin rằng SZC sẽ tiếp tục ghi nhận biên LNST khả quan nhờ giá đất KCN tăng; do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2022.

Khuyến nghị khả quan cho SZC với giá mục tiêu 64.500 đồng/cp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN