Chứng khoán ngày 20/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 20/3.

Khuyến nghị mua BID với giá 46.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm 11,2% lên 46.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 11,4% và điều chỉnh giảm dự báo chi phí vốn chủ sở hữu cho BID từ 14,5% xuống 14,2% do cập nhật hệ số beta.

VCSC tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 do (1) nâng dự báo thu nhập lãi ròng (NII) thêm 5,3% đến từ việc nâng giả định trung bình cho mức tăng trưởng tín dụng từ khoảng 9,5% lên 11,5%,

(2) nâng dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm kinh doanh ngoại hối) thêm 8,6% và (3) nâng dự báo thu nhập khác thêm 5,6%, bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng 4,0% trong dự báo chi phí dự phòng.

VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 12,0% đạt 20,9 nghìn tỷ đồng (+14,8% YoY) do (1) nâng dự báo NII tăng 4,1% do điều chỉnh tăng dự phóng NIM thêm 6 điểm cơ bản,

(2) nâng dự báo NFI thêm 9,8% (bao gồm lãi từ kinh doanh ngoại hối) và (3) giảm 2,4% trong dự báo chi phí dự phòng. VCSC giả định tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 là 12% YoY, so với kế hoạch tăng trưởng của ngân hàng là từ 12-13% YoY.

Rủi ro chính: (1) Cần huy động vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, dẫn đến rủi ro pha loãng; (2) các biện pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng cao hơn dự kiến làm giảm NIM; (3) tỷ lệ nợ xấu hình thành cao hơn.

Chung khoan ngay 20/3: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 20/3?

Khuyến nghị mua CTG với giá mục tiêu 36.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm 13,1% lên 36.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG).

Giá mục tiêu cao hơn là do nâng dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 8,9% và giảm dự báo chi phí vốn chủ sở hữu cho CTG từ 15,8% xuống 14,8% do cập nhật hệ số beta.

VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 1,5% so với dự báo trước đây lên 18,5 nghìn tỷ đồng (+9,3% YoY) chủ yếu do (1) nâng dự báo thu nhập lãi ròng (NII) thêm 3,1% do điều chỉnh tăng dự phóng NIM thêm 2 điểm cơ bản, (2) nâng dự báo tăng trưởng tín dụng từ khoảng 10,0% lên khoảng 12,0% và (3) nâng dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm kinh doanh ngoại hối) thêm 15,4%, bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng 19,2% trong dự báo chi phí dự phòng.

Rủi ro chính: (1) CTG không tăng tỷ lệ cho vay bán lẻ và/hoặc tỷ lệ CASA như dự kiến; (2) tỷ lệ nợ xấu hình thành cao hơn dự kiến; (3) gói hỗ trợ lãi suất cho khách hàng cao hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị mua cho POW và NT2

CTCK Bản Việt (VCSC): POW đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+16% YoY), điều chỉnh tăng 9% so với LNST sau lợi ích CĐTS trong báo cáo tài chính quý 4/2022 của công ty, chủ yếu do điều chỉnh giảm chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) (từ 1,1 nghìn tỷ đồng trước đây còn 868 tỷ đồng) nhờ loại bỏ khoản dự phòng nợ xấu trị giá 264 tỷ đồng.

NT2 cho biết diễn biến về khoản nợ khó đòi từ Công ty mua bán điện EVN liên quan đến cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ-TP.HCM khá tích cực, giúp NT2 loại bỏ được khoản dự phòng trị giá 198 tỷ đồng. VCSC cho rằng Nhơn Trạch 1 cũng có diễn biến tương tự bằng việc loại bỏ 66 tỷ đồng dự phòng.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với NT2 và POW.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN