Chứng khoán ngày 1/8: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 1/8.

Khuyến nghị mua CTG với giá mục tiêu 41.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 30,0 nghìn tỷ đồng (+11,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 9,3 nghìn tỷ đồng (+6,9% YoY), lần lượt hoàn thành 49,3% và 45,1% so với dự báo 2022.

Nếu loại trừ khoản phí bancassurance ứng trước mà VCSC kỳ vọng CTG sẽ nhận được vào năm 2022, LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 47,6% dự báo cả năm.

Lợi nhuận tăng chủ yếu là do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 2,8% YoY, (2) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 7,5% YoY, (3) lãi từ giao dịch ngoại hối tăng 86,5% YoY và (4) thu nhập ròng khác tăng 1,9 lần YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 21,9% YoY.

Trên cơ sở hàng quý, LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2022 đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (-0,4% QoQ và +106,4% YoY so với mức cơ sở thấp trong quý 2/2021). VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo cho CTG, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tăng trưởng tín dụng quý 2/2022 hạn chế do hạn mức tín dụng ban đầu nghiêm ngặt. NIM tăng theo cơ sở QoQ. NOII 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng trưởng ổn định 43,9% YoY nhờ lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng như thu nhập ròng khác cao hơn.

Chi phí dự phòng 6 tháng đầu năm 2022 tăng 21,9% YoY do cơ sở trích lập dự phòng thấp trong quý 1/2021; chi phí dự phòng quý 2/2022 giảm 17,2% YoY. Chất lượng tài sản giảm nhẹ trong quý 2/2022.

Chung khoan ngay 1/8: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 62.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Gemadept (GMD) công bố KQKD quý 2/2022 với doanh thu tăng 30% YoY đạt 978 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đạt 288 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 2/2022 chủ yếu nhờ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của GMD (bao gồm mảng cảng và logistics hợp nhất) và thu nhập ròng từ các công ty liên kết.

Trong quý 2/2022, doanh thu tăng 11% QoQ và LNST sau lợi ích CĐTS tăng nhẹ 5,2% QoQ dù quý 1 thường là mùa cao điểm đối với mảng cảng và mảng logistics của GMD.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu tăng 29% YoY đạt 1,9 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 95% YoY đạt 562 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận hoạt động tăng 52% YoY và thu nhập ròng từ các công ty liên kết tăng 138% YoY.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 54% và 71% dự báo cả năm tương ứng. Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do giả định thận trọng cho các khoản lỗ ròng khác từ mảng cao su trong năm 2022 là 104 tỷ đồng - mà VCSC cho rằng sẽ đến từ các chi phí không được vốn hóa cho các đồn điền cao su ở Campuchia - so với khoản lãi thuần khác trị giá 17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, VCSC nhận thấy khả năng tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 chủ yếu do lợi nhuận hoạt động tốt hơn dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022.

Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 47.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã công bố KQKD chính thức quý 2/2022, phù hợp với kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 26/07 với doanh thu đạt 37,4 nghìn tỷ đồng (+7% YoY và -15% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (-59% YoY và -51% QoQ).

Mặc dù doanh số bán hàng khả quan, lợi nhuận quý 2/2022 của HPG bị ảnh hưởng chênh lệch giá đầu vào và đầu ra thu hẹp do 1) giá bán trung bình (ASP) của các sản phẩm thép giảm trong suốt quý 2/2022 và 2) giá đầu vào (than) vẫn ở mức cao.

KQKD 6 tháng đầu năm 2022 của HPG bao gồm doanh thu đạt 81,5 nghìn tỷ đồng (+23% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS 12,2 nghìn tỷ đồng (-27% YoY), hoàn thành lần lượt 53% và 41% dự báo tương ứng cho năm 2022.

VCSC cho rằng KQKD 6 tháng đầu năm 2022 của HPG nhìn chung phù hợp với dự báo về sản lượng bán và doanh thu. Tuy nhiên, biên LN giảm do chênh lệch giá đầu vào và đầu ra thấp hơn dự kiến tạo ra khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận cả năm 2022 cho HPG như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất ngày 26/05/2022.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN