Chứng khoán ngày 15/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 15/4.

Khuyến nghị khả quan GAS giá mục tiêu 99.400 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố kế hoạch cho năm 2021 với doanh thu đạt 70 nghìn tỷ đồng (+9,4% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 7 nghìn tỷ đồng (-9,9% YoY).

Giả định sản lượng khí thương phẩm tăng 9,0% YoY và giá dầu Brent đạt 45 USD/thùng (+4,0% YoY). Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều cao hơn 6% kế hoạch năm 2020.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021 lần lượt thấp hơn 5,4% và 27,2% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng do 1) GAS đặt mục tiêu dựa theo giả định giá dầu Brent trung bình đạt 45 USD/thùng so với dự báo của chúng tôi là 60 USD/thùng

và 2) công ty thận trọng trong việc đề ra kế hoạch kinh doanh; VCSC lưu ý rằng GAS đã vượt trung bình khoảng 60% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra trong 4 năm qua.

GAS đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 ở mức 3.000 đồng/CP (lợi suất 3,5%), thấp hơn 25% dự báo hiện tại là 4.000 đồng/CP (lợi suất 4,7%). Đối với năm 2021, GAS đặt mục tiêu cổ tức tiền mặt đạt 2.500 đồng/CP (lợi suất 2,9%) so với dự báo hiện tại là 4.000 đồng/CP.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho GAS với giá mục tiêu 99.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 20,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,7%).

Chung khoan ngay 15/4: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 Chú ý cổ phiếu nào phiên 15/4?

Ngưỡng hỗ trợ của MSR nằm tại mốc 21.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): MSR đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi điều chỉnh ngắn hạn về quanh khu vực 21. Thanh khoản tăng cao trong phiên 14/4 đã đẩy giá cổ phiếu đóng cửa tăng mạnh 5.1%.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 nhưng chưa đi vào vùng quá mua đồng thời đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu sẽ tiếp tục củng cố đà tăng.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của MSR nằm tại khu vực xung quanh 21. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 23.9, cắt lỗ nếu ngưỡng 21 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị phù hợp NLG với giá mục tiêu 38.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố các đề xuất sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên của công ty diễn ra ngày 24/04/2021.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu 2021 đạt 5 nghìn tỷ đồng (+124% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,15 nghìn tỷ đồng (+38% YoY), cao hơn lần lượt 29% và 8% dự báo 2021 tương ứng là 3,8 nghìn tỷ đồng (+73% YoY) và 1,1 nghìn tỷ đồng (+28% YoY).

Đối với kế hoạch cổ tức 2020, ban lãnh đạo đề xuất thanh toán tổng cộng (1) tổng cổ tức tiền mặt 250 tỷ đồng – 50% đã được thanh toán trong tháng 12/2020 với phần còn lại 438 đồng/CP (dựa theo số lượng cổ phiếu hiện tại) dự kiến được thanh toán trong quý 2/2021 – và (2) cổ tức cổ phiếu 4,4% (dựa theo số lượng cổ phiếu hiện tại).

Đối với kế hoạch cổ tức 2021, ban lãnh đạo đề xuất thanh toán 1.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 4,2%), trong đó 750 đồng/CP dự kiến sẽ thanh toán trong tháng 12/2021 với phần còn lại dự kiến thanh toán sau ĐHCĐ thường niên 2022.

Ban lãnh đạo đề xuất (1) kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 239,1 triệu cổ phiếu (8,4% cổ phiếu lưu hành) trong năm 2021 – kế hoạch trước đây đã thông qua tại ĐHCĐ 2019 nhưng đã hoãn lại tại ĐHCĐ 2020 – và (2) và kế hoạch ESOP để phát hành 1,5 triệu cổ phiếu (tương ứng với 0,5% cổ phiếu hiện tại) trong năm 2021.

Công ty đề xuất kế hoạch phát riêng lẻ tối đa 60 triệu cổ phiếu – tương ứng với 21% cổ phiếu lưu hành hiện tại – dự kiến được thực hiện trong năm 2021. Số cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế giao dịch trong 1 năm.

Các thông tin chi tiết khác liên quan đến giá phát hành và thời gian thực hiện sẽ được quyết định bởi HĐQT. Ban lãnh đạo có kế hoạch sử dụng tổng số vốn thu được để tài trợ mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động của công ty.

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho NLG với giá mục tiêu 38.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 10,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,6%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN