Chứng khoán ngày 15/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 15/3.

Khuyến nghị mua BSR với giá 20.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu 95,6 nghìn tỷ đồng (-43% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 1,6 nghìn tỷ đồng (-89% YoY), dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng, và tỷ giá USD/VND là 23.500 đồng.

VCSC lưu ý rằng kế hoạch lợi nhuận ròng của BSR tương đương với 19% dự báo cả năm, mà VCSC cho rằng đến từ sự thận trọng của ban lãnh đạo. Trên thực tế, lợi nhuận ròng năm 2021 và 2022 của BSR lần lượt cao hơn 7,7 lần và 10 lần so với kế hoạch ban đầu.

Trong 5 năm qua, lợi nhuận ròng thực tế của BSR bình quân cao gấp 3,5 lần kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, kế hoạch về sản lượng tiêu thụ năm 2023 của BSR là 5,6 triệu tấn, thấp hơn 10% so với dự báo cả năm.

VCSC hiện khuyến nghị MUA dành cho BSR với giá mục tiêu là 20.500 đồng/cổ phiếu.

Chung khoan ngay 15/3: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 15/3?

Khuyến nghị mua HDB với giá mục tiêu 24.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) thêm 6,5% lên 24.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do (1) dự báo cho tổng LNST sau lợi ích CĐTS 2023-2027 tăng 6,0% và (2) chi phí vốn chủ sở hữu dự phóng từ giảm 14,6% xuống 13,8%.

VCSC điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 46,1% lên 12,5 nghìn tỷ đồng (+46,1% YoY) so với dự báo trước đó do (1) giả định thu nhập từ lãi (NII) tăng 3,1% và (2) thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 99,1% do giả định thu nhập bất thường từ việc ký kết hợp tác bancassurance độc quyền, bù đắp cho (2) mức tăng 10,1% trong giả định chi phí HĐKD (OPEX).

Sau TCB và VPB, HDB có tỷ lệ CAR cao thứ ba trong danh mục theo dõi (13,4%) tính đến năm 2022. HDB dự báo LNTT cao hơn 28% YoY trong năm 2023 (không bao gồm thu nhập bất thường) so với dự báo là 12%.

HDB hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 3% so với P/B trung vị năm 2023 của các ngân hàng khác là 1,02 lần, với ROE 2023 đạt 22,0% so với mức trung bình của các ngân hàng khác là 19,8%. Giá mục tiêu tương ứng P/B 2023 ở mức 1,28 lần.

Rủi ro: Diễn biến thu nhập phí ròng (NFI) thấp hơn dự kiến; hỗ trợ một tổ chức tín dụng gặp khó khăn (DCI) có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngân hàng.

Khuyến nghị theo dõi HSG với giá mục tiêu 13.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ban lãnh đạo của HSG đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2023 (năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9) với 2 kịch bản cho LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2023 là 100 tỷ đồng và 300 tỷ đồng so với LNST thực tế năm tài chính 2022 là 251 tỷ đồng. Các kịch bản LNST này thấp hơn dự báo là 1,3 nghìn tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công bố KQKD sơ bộ quý 2 năm tài chính 2023 với lợi nhuận ròng đạt khoảng 50 tỷ đồng, tương ứng lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023 khoảng 630 tỷ đồng.

Các cổ đông đã thông qua các đề xuất gồm 1) kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ cổ tức cổ phiếu tối đa 3%, 2) chính sách thưởng năm tài chính 2023 cho HĐQT và Ban điều hành, và 3) kế hoạch phân bổ quỹ trong năm tài chính 2023.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN