Chứng khoán ngày 11/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 11/6.

Khuyến nghị khả quan TPB với giá 41.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tăng giá mục tiêu thêm 34,6% lên 41.600 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho TPB.

Mức tăng giá mục tiêu là do định giá cao hơn được tạo ra theo phương pháp thu nhập thặng dư dựa trên mức tăng trung bình 19,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 và P/B mục tiêu tăng lên 1,65 lần từ 1,55 lần.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 cao hơn được củng cố bởi mức tăng trung bình 8,6% trong dư nợ tín dụng so với dự báo trước đó dựa trên cập nhật mô hình tăng vốn trong năm 2021. Mức tăng này cũng được thúc đẩy bởi mức giảm tổng cộng 13,4% và 27,6% trong chi phí dự phòng và chi phí HĐKD (OPEX)

ROE và ROA dự báo năm 2021 lần lượt là 21,4% và 2,00% so với mức trung vị của các công ty cùng ngành là 19,5% và 1,58%. Do đó, VCSC cho rằng định giá của TPB là hấp dẫn với P/B năm 2021 là 1,66 lần so với mức trung vị của các ngân hàng khác củng quy mô.

Rủi ro: Rủi ro cạnh tranh có thể kìm hãm tăng trưởng của tỷ lệ CASA ngày càng tăng; Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các biện pháp hỗ trợ tiếp tục cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM

và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; việc không hoàn thành kế hoạch tăng vốn đang thực hiện sẽ ảnh hưởng đến giả định tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn dự báo.

Chung khoan ngay 11/6: Co phieu nao nen chu y?
 Chú ý cổ phiếu nào phiên 11/6?

Ngưỡng hỗ trợ của ASM tại mức giá 13.500 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): ASM đang ở trong trạng thái hồi phục trở lại sau khi có quãng thời gian giảm giá trong 4 tháng trước đó. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn đang giữ giá trị ổn định.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 đồng thời đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 nên cổ phiếu tiềm năng sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của ASM nằm tại khu vực xung quanh 13.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 16, cắt lỗ nếu ngưỡng 12.75 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị khả quan BMI với giá mục tiêu 34.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tăng giá mục tiêu thêm 18,2% lên 34.500 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG từ KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) đã tăng 42,1% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu tăng chủ yếu là do (1) tổng dự báo thu nhập ròng tăng 7,9% cho giai đoạn 2021-2025, (2) chi phí vốn CSH giảm 50 điểm cơ bản từ 13% trước đây xuống 12,5 % và (3) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2022. Giá mục tiêu tương ứng P/B năm 2021 là 1,36 lần.

VCSC nâng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021/22/23 lên lần lượt 4,6%/15,9%/7,3% chủ yếu do (1) doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng tổng 5,0% trong 3 năm và (2) mức tăng tổng 3 năm 6,0% trong thu nhập tài chính ròng.

Yếu tô hỗ trợ: SCIC và AXA thoái toàn bộ 67,3% tổng cổ phần. Rủi ro chính: (1) Các rủi ro tự nhiên có thể khiến tỷ lệ bồi thường lên mức cao hơn; (2) mức giảm của thị trường chứng khoán và việc cắt giảm lãi suất huy động sâu hơn sẽ ảnh hưởng tiê cực đến thu nhập tài chính ròng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN