Chứng khoán BOS bị phạt hơn 1 tỷ do loạt sai phạt trong hoạt động

Ngày 6/2, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) tổng số tiền lên tới 1,08 tỷ đồng.
Thứ nhất, Chứng khoán BOS bị phạt 137,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể là Chứng khoán BOS cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh.
Thứ hai, Chứng khoán BOS bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay, cụ thể là Công ty cho một số khách hàng vay tiền để thực hiện thanh toán lệnh mua tại ngày thực hiện thanh toán bù trừ.
Thứ ba, Chứng khoán BOS bị phạt 92,5 triệu đồng vì không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Công ty không lưu giữ bằng chứng chứng minh đặt lệnh của một số khách hàng.
Thứ tư, ART bị phạt 275 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.
Thứ năm, ART bị phạt 137,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Cụ thể, ART mở tài khoản giao dịch ký quỹ và thực hiện giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ cho người có liên quan với người nội bộ của Công ty: (1) CTCP Tập đoàn FLC là người có liên quan đối với bà Hương Trần Kiều Dung (bà Hương Trần Kiều Dung là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS, đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực FLC; (2) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư phát triển Thịnh Phát là người có liên quan đến bà Trịnh Thị Thúy Nga (bà Trịnh Thị Thúy Nga là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS); (3) Ông Nguyễn Văn Hiện là người có liên quan đến bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT (bố chồng); (4) Bà Nguyễn Thị Toàn là người có liên quan đến bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT (mẹ chồng).
Chung khoan BOS bi phat hon 1 ty do loat sai phat trong hoat dong
 
Thứ sáu, Chứng khoán BOS bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và của Sở GDCK Hà Nội (HNX) các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT-BOS ngày 25/11/2021 thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành và Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT-BOS ngày 08/02/2021 thông qua chủ trương mua công ty quản lý quỹ làm công ty con, Báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV/2022; BCTC bán niên soát xét năm 2022; BCTC kiểm toán năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC Quý I/2023.
Thứ bảy, Chứng khoán BOS bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, ART đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 có nội dung không đầy đủ.
Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan (cho vay giao dịch ký quỹ gồm: Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Hiện, bà Nguyễn Thị Toàn. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
Thứ tám, Chứng khoán BOS bị phạt 92,5 triệu đồng vì không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không có các báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2019 và năm 2020 gửi Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN