Chủ tịch công ty chứng khoán nhận chuyển nhượng 75% vốn từ 3 cá nhân

Chủ tịch Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã nhận chuyển nhượng gần 75% vốn của công ty từ người thân, theo đó cá nhân lãnh đạo này nắm giữ đến 83% vốn.
CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng hơn 22 triệu cổ phần từ 3 cổ đông lớn sang cho Chủ tịch HĐQT Lê Thanh.
Cụ thể, Chủ tịch Lê Thanh đã nhận chuyển nhượng hơn 2 triệu cổ phần từ Thành viên HĐQT Lê Thành Hà (anh trai ông Thanh), gần 10,4 triệu cổ phần từ cổ đông Nguyễn Thị Giá (mẹ đẻ ông Thanh) và hơn 10 triệu cổ phần từ cổ đông Lê Hồng Thảo (bố đẻ ông Thanh).
Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là khoảng 22,5 triệu cp, tương đương gần 75% vốn công ty. Sau giao dịch, ông Thanh sở hữu tổng cộng hơn 24,8 triệu cổ phần tại IRS, tương ứng 82,95% vốn.
Chu tich cong ty chung khoan nhan chuyen nhuong 75% von tu 3 ca nhan
 Một mình ông Lê Thanh sở hữu đến 83% vốn Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Được biết, ngày 30/11, ông Lê Thành Hà đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Vị này được bổ nhiệm vào vị trí trên từ năm 2007.

IRS được thành lập từ năm 2007. Tại thời điểm 2009, công ty có tới 11 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 9 cá nhân trong đó CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) nắm 5% vốn. Tại thời điểm thành lập, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Lê Thanh chỉ nắm 37,35% vốn IRS.
Về tình hình kinh doanh gần đây, 9 tháng năm 2023, IRS lỗ ròng hơn 467 triệu đồng. Tổng tài sản tới ngày 30/9 ở mức 315,9 tỷ đồng (bao gồm 260 tỷ đồng tiền và tương đương tiền).
Mới đây, ngày 23/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với IRS.
Theo văn bản, IRS đã bố trí nhân viên, người hành nghề chứng khoán kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm. Cụ thể, Công ty đã bố trí các nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán - gồm ông Lê Ngọc Lâm, Trần Văn Khương, bà Đỗ Thị Hương, và bà Lê Thị Chi Mai - làm việc tại hơn một bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm.
Vi phạm của IRS bị áp dụng tình tiết tăng nặng vì vi phạm nhiều lần, có tình tiết giảm nhẹ do thành thật hối lỗi. Do vậy, Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN