Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT ACB

Căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 1, điều 35 Luật các tổ chức tín dụng, HĐQT ACB xác nhận ông Dominic Timothy Charles Scriven thuộc trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT.
 
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có quyết định của HĐQT về việc xác nhận ông Dominic Timothy Charles Scriven đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Theo đó, HĐQT ghi nhận có văn bản của cổ đông Dragon Financial Holdings Limited (DFH) đề ngày 22/6/2022 về việc hủy bỏ ủy quyền cho ông Dominic Timothy Charles Scriven (thành viên HĐQT của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023) đại diện phần vốn góp của DFH tại ACB, có hiệu lực từ ngày 30/6/2022.
Đồng thời có văn bản của ông Dominic đề ngày 22/6 về việc thông báo ông không còn là đại diện phần vốn góp của DFH tại ACB.
Căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 1, điều 35 Luật các tổ chức tín dụng, HĐQT ACB xác nhận ông Dominic Timothy Charles Scriven thuộc trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT.
Chu tich Dragon Capital Viet Nam duong nhien mat tu cach thanh vien HDQT ACB
 Ông Dominic Timothy Charles Scrive.
Ông Dominic Timothy Charles Scriven là Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dominic Scriven từng vào HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008-2011 và tiếp tục nhiệm kỳ từ 2015 đến nay.
Như vậy, HĐQT của nhà băng này còn lại 5 người gồm Chủ tịch ngân hàng Trần Hùng Huy, Phó chủ tịch Nguyễn Thành Long, bà Đinh Thị Hoa, bà Đặng Thu Thuỷ, ông Đàm Văn Tuấn và 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Hiep Van Vo và ông Huang Yuan Chiang.
DFH là một trong các quỹ đầu tư liên quan tới Dragon Capital. Tính tới 2/6, DFH là cổ đông lớn của ngân hàng khi nắm giữ hơn 233,69 triệu cổ phiếu ACB tương đương tỷ lệ sở hữu 6,92% vốn. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN