Chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long lỗ thêm 25 tỷ đồng trong quý 3, có nguy cơ bị huỷ niêm yết

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) tiếp tục có một quý kinh doanh ảm đạm.
Theo BCTC quý 3/2021, RIC ghi nhận doanh thu đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ của lỗ hơn 4 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,95 tỷ đồng về 9,19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Nhưng sau cùng chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long cũng báo lỗ hơn 25 tỷ đồng, mức lỗ này cao hơn so với mức lỗ 17 tỷ đồng của cùng kỳ.
Chu so huu Casino Royal Ha Long lo them 25 ty dong trong quy 3, co nguy co bi huy niem yet
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, RIC ghi nhận doanh thu đạt 76 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lỗ gần 70 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 71,35 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm đã nâng mức lỗ lũy của công ty tới 30/9 lên 380 tỷ đồng.
Trước đó, công ty đã trải qua hai năm lỗ liên tiếp. Cụ thể, năm 2019 lỗ 73 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 81 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm lỗ gần 70 tỷ đồng. Như vậy, nếu tiếp tục lỗ trong quý còn lại của năm, điều này sẽ dẫn tới công ty lỗ 3 năm liên tiếp và có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.
Không những kinh doanh lỗ, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 44 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1,3 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN