Chi phí dự phòng tăng vọt kéo lợi nhuận của NamABank lao dốc 58%

Chi phí dự phòng tăng vọt gấp 6,2 lần khiến lợi nhuận sau thuế quý 2 của NamABank chỉ còn 46,5 tỷ đồng, giảm gần 58% so cùng kỳ.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 588 tỷ đồng, tăng mạnh 61% so cùng kỳ 2019. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 20% khi đạt 24 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh chứng khoán gấp 2,4 lần với 22 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lại lao dốc gần 78% về vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động khác cũng chỉ lãi 6,5 tỷ đồng, giảm gần 28%.
Sau khi trừ 307 tỷ đồng chi phí hoạt động, NamABank đạt 335 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng, gấp gần 1,8 lần cùng kỳ.
Chi phi du phong tang vot keo loi nhuan cua NamABank lao doc 58%
 
Tuy nhiên, kỳ này chi phí dự phòng tăng vọt gấp 6,2 lần cùng kỳ khi chiếm 276 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 của NamABank chỉ còn 46,5 tỷ đồng, giảm gần 58% so cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế là 201 tỷ và lợi nhuận sau thuế của NamABank về còn gần 160 tỷ đồng, suy giảm 54% so cùng kỳ.  
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản có của NamABank tăng thêm hơn 11.000 tỷ đồng để lên mức 105.713 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 75.101 tỷ đồng, tăng 11% so đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 17,4% khi đạt 83.067 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của NamABank giảm 6,6% xuống mức 1.244 tỷ đồng; trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt gấp 2,8 lần khi chiếm 741 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 1,33% của đầu kỳ xuống còn 1,24%.
NamABank xây dựng kế hoạch năm 2020 với tổng tài sản 116,000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 92,000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019. 

Mục tiêu dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 82,000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%. 

Tuy nhiên, NamABank đã đề ra kế hoạch đi lùi về lợi nhuận trước thuế hợp nhất với 800 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2019. 

Như vậy, lợi nhuận 6 tháng của NamABank chỉ mới thực hiện được 25% chỉ tiêu đề ra cho cả năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN