Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị 02 yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán.

Theo đó, Bộ tài chính giao Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Vụ tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng, Vụ pháp chế, Cục tài chính doanh nghiệp, Cục quản lý, giám sát kế toán….rà soát tổng thể Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với sự phát triển của thị trường, hạn chế nguy cơ mất an ninh, an toàn thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Rà soát quy định về phát hành chứng khoán riêng lẻ tại Luật Doanh nghiệp để kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục Thuế, nghiên cứu, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước giải pháp giám sát chặt chẽ quá trình tăng vốn, góp vốn, chuyển nhượng vốn của các công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động này diễn ra nghiêm túc, thực chất, theo đúng quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ tiêu chí cảnh báo cũng như tăng cường hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chủ động phân tích, cảnh báo sớm hoạt động bất thường của các tài khoản giao dịch, các nhóm các tài khoản có dấu hiệu liên kết, cùng thời điểm liên tục mua vào bán ra tạo thanh khoản ảo, đẩy giá trục lợi.

Chủ động theo dõi chặt chẽ các tài khoản này và khẩn trương báo cáo UBCKNN, Bộ Tài chính để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để xử lý, trong trường hợp cần thiết đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp giám sát dòng tiền, đặc biệt là việc rút tiền, chuyển tiền số lượng lớn.

Bo Tai chinh yeu cau tang cuong giam sat thi truong chung khoan
 Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán chủ trì xây dựng khung báo cáo và các tiêu chí liên quan, trên cơ sở đó yêu cầu các công ty chứng khoán cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua, đặc biệt tập trung vào một số nghiệp vụ như tự doanh, cấp margin, tư vấn môi giới đầu tư, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp… cũng như tình hình tăng vốn rất mạnh trong năm 2021 và nửa đầu 2022.

Trên cơ sở báo cáo của các công ty chứng khoán, giao Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng, thanh tra bộ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tính chính xác của báo cáo, phân tính số liệu để từ đó chỉ ra những điểm bất thường (nếu có) trong hoạt động của các công ty chứng khoán.

Xem xét có hay không việc một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng, cấu kết với công ty chứng khoán để thao túng, làm giá cổ phiếu cũng như tư vấn, lách luật phân phối trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Chứng khoán, Vụ Tài chính ngân hàng chủ động tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các thành viên thị trường và đồng thời đề xuất bổ sung trách nhiệm, xem xét giới hạn một số nghiệp vụ của công ty chứng khoán nhằm hạn chế tình trạng tăng trưởng nóng, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững, an toàn.

Ủy ban Chứng khoán và các sở giao dịch có nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh; giám sát chặt chẽ các mã có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, đột biến, giá trị cổ phiếu không phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra xử lý quỹ đầu tư trái phép, quỹ không hoạt động để rút giấy phép và xử lý theo quy định của pháp luật.

 Ngoài ra, cần chủ động thanh tra, giám sát phát hành tăng vốn của các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, phối hợp với các sở giao dịch tăng cường việc công bố thông tin đại chúng, kịp thời cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng bất thường trên thị trường; có cơ chế thông tin, phân tích về hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp có mã chứng khoán đang được giao dịch bất thường, đột biến…

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN