Bộ Tài chính: Khối lượng mua lại trái phiếu trước hạn đạt 161.000 tỷ đồng

Đến 25/11, khối lượng mua lại trước hạn của các doanh nghiệp là 161.000 tỷ đồng và bằng 114% năm 2021. 
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 1/12, phóng viên có đặt câu hỏi về nhiều nhà đầu tư sốt ruột vì đến hạn trả lãi trái phiếu mà nhiều công ty không trả. Ví dụ nhóm nhà đầu tư Apax đến tận công ty mà vẫn chưa được trả lãi một số trái phiếu sắp đáo hạn. Vậy Bộ Tài chính có biện pháp gì để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và để các doanh nghiệp trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn?
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Thứ nhất là khối lượng phát hành, trong thời gian qua, tính đến 25/11 có xu hướng giảm, tồn đọng 331.800 tỷ, giảm 31,6% so với cùng kỳ 2021, đặc biệt là giảm dần qua các quý.
Trong khi đó có hiện tượng mua lại trước hạn, tức là trái phiếu chưa hết hạn thì doanh nghiệp phát hành mua lại hoặc là nhà đầu tư đề nghị mua lại. Tình hình này nhiều, phản ánh sự khó khăn, phản ánh niềm tin trên thị trường.
Đến 25/11, khối lượng mua lại trước hạn của các doanh nghiệp là 161.000 tỷ đồng và bằng 114% của khối lượng mua lại năm 2021.
Bo Tai chinh: Khoi luong mua lai trai phieu truoc han dat 161.000 ty dong
 Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Thứ hai, đánh giá niềm tin của thị trường giảm sút, ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
"Chúng tôi đánh giá nguyên nhân của niềm tin thị trường có nhiều, nhưng có một số nguyên nhân như sau: Một số vụ việc vi phạm từ doanh nghiệp phát hành, ngân hàng thương mại mà chúng ta phải xem xét và xử lý. Từ những vi phạm ấy ảnh hưởng tới niềm tin của thị trường, niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của doanh nghiệp tư vấn, và của chính doanh nghiệp phát hành" - Thứ trưởng cho hay.
Theo ông Chi, tin đồn không chính xác cũng ảnh hưởng, đặc biệt trong điều kiện công nghệ thông tin hiện nay. Bộ Công an đã xử lý rất nghiêm một số vụ việc, báo chí cũng đã đóng góp rất nhiều vào việc hạn chế tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới niềm tin của thị trường.
Các doanh nghiệp phát hành đang gặp khó khăn về thanh khoản, về dòng tiền, về tín dụng và thị trường bất động sản khó khăn, các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu cũng khó khăn.
Theo ông, vừa rồi Chính phủ đã ban hành Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 153. Nghị định 65 ra đời đã kịp thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường, xử lý các vấn đề bất cập cũng như bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 165 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang khẩn trương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề pháp lý liên quan đến Nghị định 165 và các quy định liên quan, và trong thẩm quyền của Chính phủ sẽ xem xét giải quyết trong tháng 12.
"Với những việc đó, chúng tôi tin rằng sẽ góp phần ổn định và đưa các doanh nghiệp phát hành, các nhà đầu tư sớm quay lại thị trường và để thị trường phát triển, vận hành một cách bình thường trở lại." - Thứ trưởng Chi nói.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN