Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bo Tai chinh de xuat giam 50% phi, le phi trong linh vuc chung khoan

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Trọng Hiếu

Đáng chú ý, dự thảo có đề xuất giảm 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 2 khoản phí, lệ phí quy định riêng): Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022.

Hai khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán không được hưởng chính sách trên là: Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Bộ Tài chính cho biết, các khoản phí, lệ phí được giảm nhằm hỗ trợ thành lập công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tư vấn chứng khoán.

Thời gian áp dụng dự kiến từ 1/7-31/12/2024.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có 2 lần ban hành Thông tư trong đó có quy định giảm 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán vào năm 2020 và năm 2023.

Cụ thể, năm 2020 có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC áp dụng từ 7/5/2020 đến 31/12/2020.

Năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC giảm 36 khoản phí, lệ phí từ 1/7/2023 - hết năm 2023, trong đó có các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, trừ 2 khoản phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp Áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; Phí giám sát hoạt động. 

Theo Đình Vũ/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN