'Biến' mới tại Eximbank: Đại diện Sumitomo không còn trong thành viên HĐQT

Ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 9/12.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa thông báo ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 9/12 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Theo đó, căn cứ vào luật các Tổ chức Tín dụng, chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Yataka Moriwaki kể từ ngày 9/12 sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Ông Yataka Moriwaki được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 4/2017.

Gần đây nhất, Eximbank cũng thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 vào ngày 5/3/2020 sau 2 lần tổ chức bất thành và thay đổi thời gian tổ chức.

'Bien' moi tai Eximbank: Dai dien Sumitomo khong con trong thanh vien HDQT
 Đại diện Sumitomo không còn là thành viên HĐQT.

Nội dung chính của cuộc họp này nhằm bầu bổ sung một Thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, Eximbank cũng sẽ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số nội dung khác mà hai lần tổ chức ĐHĐCĐ 2019 bất thành trước đó chưa thể thông qua.

Đáng nói, việc chốt danh sách này của Eximbank diễn ra trong bối cảnh năm 2019 chưa kết thúc và nhà băng này còn chưa tổ chức cổ đông bất thường 2019 lần 3 sau hai lần bất thành trước đó.  

Nội dung hai lần đại hội bất thành trước đó chỉ xoay quanh vai trò của một số thành viên trong Hội đồng quản trị cũng như mối bất hòa giữa nội bộ lãnh đạo cấp cao nhất ở nhà băng này mà chưa đả động gì đến tình hình hoạt động kinh doanh. 

Trong khi đó, tình hình kinh doanh 9 tháng của Eximbank có xu hướng đi lùi. Trong khi thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 5% lên hơn 2,423 tỷ đồng thì lợi nhuận thuần giảm gần 18%, chỉ còn gần 1,203 tỷ đồng.

Mặc dù Eximbank giảm mạnh 69% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng do trong kỳ số dư nợ xấu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lãi sau thuế của Eximbank giảm 3%, chỉ còn 882 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN