BIDV xin ý kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25,77%

BIDV dự kiến tăng vốn thêm 10.365 tỷ bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lên mức 50.585 tỷ đồng, tức tăng thêm 25,77%.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) công bố tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
Theo đó, BIDV dự kiến tăng vốn thêm 10.365 tỷ bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lên mức 50.585 tỷ đồng, tức tăng thêm 25,77%.
BIDV xin y kien phat hanh hon 1 ty co phieu tra co tuc ty le 25,77%
 
Do đó, nhà băng này sẽ  phát hành tối đa 1,03 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25,77 trong năm 2021-2022. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn kinh doanh như đầu tư cơ sở vật chất, cơ cấu danh mục tín dụng, mở rộng kênh phân phối...
Trên cơ sở vốn sau phát hành, BIDV đưa ra kế hoạch năm 2021 với tổng tài sản tăng trưởng 10-12%, dư nợ tín dụng tăng 10-12%, huy động vốn tăng 12-15%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 13.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,6% và hệ số CAR lớn hơn hoặc bằng 8%. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN