Becamex bất ngờ dừng phương án nâng vốn, kế hoạch lãi ròng tăng đến 44%

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, BCM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, kế hoạch tăng vốn bất ngờ bị đề xuất dừng lại.
Năm 2021, Becamex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế đề ra là 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. Riêng mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng tăng đến 44% lên 1.119 tỷ đồng.
Trong quý 1/2021, Becamex đã ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.399 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế tăng đến 41% lên hơn 456 tỷ đồng.
Becamex bat ngo dung phuong an nang von, ke hoach lai rong tang den 44%
 
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức (công ty mẹ) năm 2021 đề xuất 6%. Đáng chú ý, HĐQT Becamex đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ 8%, cao gấp đôi so với tỷ lệ được thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Như vậy, giá trị cổ tức năm 2020 dự kiến tăng từ gần 414 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng nếu đại hội thông qua.
Một nội dung đáng chú ý mà HĐQT Becamex trình ĐHCĐ thường niên là không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Becamex sẽ thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Becamex vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương phê duyệt lộ trình thoái vốn và tỷ lệ nhà nước nắm giữ tại tổng công ty cho nên việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ vẫn chưa thực hiện được.
Do vậy, HĐQT trình việc không thực hiện tiếp phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng như trên. Khi có sự chỉ đạo về lộ trình thoái vốn nhà nước, HĐQT sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành tăng vốn mới.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN