Bảo hiểm Quân đội nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 130 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC, UPCoM: MIG).

Lãnh đạo MIC cho biết chuyển cổ phiếu MIG giao dịch trên HoSE để tăng cường minh bạch, tăng thanh khoản và hấp dẫn đối tác chiến lược tạo điều kiện huy động vốn dài hạn.

MIC do Ngân hàng Quân đội (MBBank) sở hữu 69,58% cổ phần, bắt đầu kinh doanh cách đây hơn 10 năm với số vốn khiêm tốn là 300 tỷ đồng, doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng.

MIC hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại…

Bao hiem Quan doi nop ho so niem yet len HoSE
 Bảo hiểm Quân đã nộp hồ sơ chuyển niêm yết sang HoSE.

Ngày 5/5/2017, 80 triệu cổ phiếu MIG của MIC chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá đóng cửa phiên giao dịch lần đầu là 14.000 đồng/cp.

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19, MIC đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2020 tăng hơn 12% lên 3.079 tỷ đồng và lạc quan rằng sẽ vào top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất. MIC cũng đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng trên 15% so với năm 2019, cam kết cổ tức từ 8% - 10%.

Tính chung sau 9 tháng năm 2020, MIC có lãi trước thuế và sau thuế đều giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt còn gần 123 tỷ đồng và hơn 98 tỷ đồng. Nguyên nhân chính cũng là do tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể.

Trong kỳ, MIC có hơn 275 tỷ đồng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh giảm 54%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN