Bảo hiểm Petrolimex ước lãi 95 tỷ đồng 6 tháng 2020, đạt 55% kế hoạch

Để tăng tính thanh khoản và hấp dẫn cho cổ phiếu PGI, Đại hội PJICO đã thông qua phương án nới room cho nhà đầu tư ngoại.
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 3.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế không thấp hơn 181 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến chi trả là 12%.

Ước tính đến hết 6 tháng năm 2020, PJICO sẽ đạt mức tăng trưởng về doanh thu khoảng 15%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 95 - 100 tỷ đồng, thực hiện 52 - 55% kế hoạch cả năm.

Nói về kết quả kinh doanh năm 2019, lãnh đạo PJICO cho biết, đây là năm Công ty đạt được kết quả kinh doanh toàn diện và tốt nhất trong quá trình 24 năm phát triển, với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đã đề ra.

Bao hiem Petrolimex uoc lai 95 ty dong 6 thang 2020, dat 55% ke hoach
 ĐHĐCĐ của PGI. Ảnh: PJICO.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc (chưa tính bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) đạt 3.048 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2018; tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc giảm 4% so với năm 2018.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng trưởng 12% so với 2018; mức chi trả cổ tức 13% (kế hoạch là 12%).

Cùng với việc khai thác và kiểm soát bồi thường tốt các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như xe cơ giới, sức khỏe, tài sản kỹ thuật, tàu thủy… trong năm 2019, PJICO đã nâng tỷ lệ đồng bảo hiểm cho 2 đội tàu bay lớn của Việt Nam là Vietjet Air và Bamboo Airway lên lần lượt là 15% và 20%. Điều này đã minh chứng cho năng lực cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngành hàng không của PJICO trên thị trường ở mức cao.

Ngoài ra để tăng tính thanh khoản và hấp dẫn cho cổ phiếu PGI, Hội đồng quản trị PJICO đã trình Đại hội thông qua phương án nới room cho nhà đầu tư ngoại. Hiện tại, cổ phiếu PGI của Công ty đang giao dịch quanh mức 16.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch khá thấp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN