Bắc Á Bank công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần ở mức 426 tỷ đồng.
Theo đó, các nguồn thu ngoài lãi giảm nhẹ, như lãi thuần từ dịch vụ giảm 1% về mức 23 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán còn 13 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác 2,6 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đột biến gấp 19,5 lần lên 35 tỷ đồng.
Bắc Á Bank cũng có cắt giảm chi phí hoạt động 13% về mức 407 tỷ đồng. Ngân hàng này đạt gần 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2023.
Bac A Bank cong bo bao cao tai chinh quy 3/2023
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 1%, còn 1.645 tỷ đồng. Kỳ này, Bắc Á Bank được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nên lãi sau thuế đạt 444 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm (880 tỷ). 
Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của Bắc Á Bank tăng 13% so với đầu năm, lên hơn 145.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 16% về còn 597 tỷ đồng; Tiền gửi tại NHNN giảm 41% xuống 463 tỷ đồng; Tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% về 9.106 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tăng 5% lên mức 98.642 tỷ đồng. 
Về nguồn vốn, tiền gửi của các TCTD khác giảm 34% về 7.317 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng tăng 18% lên 114.585 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN