Bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục trúng cử HĐQT Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng Bản Việt không công bố số liệu kế hoạch cụ thể, tuy nhiên dựa trên những con số tăng trưởng so với năm 2019 có thể thấy, nhà băng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức gần 201 tỷ đồng.

Ngày 26/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng tài sản tăng 16%, tổng huy động vốn và dư nợ cấp tín dụng đều tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế tăng 27%.

Ngân hàng Bản Việt không công bố số liệu kế hoạch cụ thể, tuy nhiên dựa trên những con số tăng trưởng so với năm 2019 có thể thấy, nhà băng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức gần 201 tỷ đồng.

Đây cũng chính là chỉ tiêu đề ra của năm 2019 nhưng Ngân hàng Bản Việt đã lỡ kế hoạch khi chỉ đạt 158 tỷ đồng. Lãi ròng năm 2019 đạt 126 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018.

Còn gần đây nhất, quý 1/2020, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Bản Việt tăng vọt lên 154 tỷ đồng nhưng nhà băng này vẫn đạt 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 2 lần so cùng kỳ.

Ba Nguyen Thanh Phuong tiep tuc trung cu HDQT Ngan hang Ban Viet
 
Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt xác định là một năm không dễ dàng do những ảnh hưởng của Covid-19, vì vậy định hướng kinh doanh 2020 bám sát tình hình thực tế.
Ngân hàng tiếp tục đặt quy mô tăng trưởng không nóng mà tập trung vào hiệu quả, quản lý chặt hoạt động cấp tín dụng và nợ xấu, đặc biệt phát triển nhanh ngân hàng số.
Được biết, trong 5 tháng đầu năm, Ngân hàng Bản Việt đã sạch nợ xấu tại VAMC.
Đại hội cũng đã bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: Ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Ngô Quang Trung, ông Vương Công Đức, ông Nguyễn Nhất Nam.
Ban Kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan và ông Lê Hoàng Nam. 
Được biết, năm 2019, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 52 nghìn tỷ, tăng 11%; tổng huy động vốn đạt hơn 47 nghìn tỷ, dư nợ tín dụng đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt xấp xỉ 12%, 14%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN