Agribank ước lãi đạt gần 13.000 tỷ đồng năm 2020

Lợi nhuận năm 2020 của Agribank đạt 12.869 tỷ đồng, vượt 369 tỷ (xấp xỉ 3%) so với kế hoạch đề ra.
 Chiều ngày 12/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.
Ban lãnh đạo Ngân hàng cho biết hoạt động trong năm kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam còn bị ảnh hưởng lớn bởi lũ lụt, tăng trưởng tín dụng thấp,... Do đó, Agribank đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận 2020 ở mức 12.500 tỷ đổng giảm gần 15% so với năm 2019.
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank cho biết đến 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; lợi nhuận đạt 12.869 tỷ đồng, vượt 369 tỷ (xấp xỉ 3%) so với kế hoạch đề ra.
Agribank uoc lai dat gan 13.000 ty dong nam 2020
 Lợi nhuận năm 2020 của Agribank ước vượt kế hoạch.
Được biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 6.761 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.414 tỷ đồng, giảm 13,2%.

Nợ xấu của Agribank tăng mạnh hơn 39% lên mức 24.464 tỷ đồng, trong nó nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 4.887 tỷ đồng lên tới 17.285 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu của Agribank tăng từ 1,56% của đầu kỳ lên 2,15% tại thời điểm cuối kỳ.

Năm 2021, nhà băng này đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay từ 8% đến 11%, thu dịch vụ tăng từ 6% đến 8%, thu nợ sau xử lý tối thiểu 9.000 tỷ đồng, lãi trước thuế tăng ít nhất 10%.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện Agribank đạt được trong năm 2020 như bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, quán triệt sâu sắc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”.
Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thống đốc NHNN nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thực hiện Đề án Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021- 2025, toàn hệ thống Agribank tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá, đổi mới mô hình quản trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN