Agribank lên kế hoạch lãi tăng tối thiểu 10%, chuẩn bị cổ phần hoá

Agribank đặt mục tiêu năm 2021 lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10% so với năm 2020.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, năm 2021, Agribank phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như tổng tài sản tăng 7%-9%.
Vốn huy động thị trường I tăng từ 9%-12%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 8%-11% và phù hợp với kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt từ 65%-70%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN dưới 2%.
Thu dịch vụ tăng từ 6%-8%. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10% so với năm 2020...
Một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch năm 2021 của Agribank là chuẩn bị các điều kiện và tiền đề tốt nhất cho việc triển khai phương án cổ phần hóa.
Agribank len ke hoach lai tang toi thieu 10%, chuan bi co phan hoa
 
Về tình hình kinh doanh năm 2020, Agribank đã 7 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, 9 lần giảm phí dịch vụ; triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 - 2,5% so với trước khi có dịch bệnh COVID-19, bão lũ trên 38.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Agribank đã cơ cấu lại nợ trên 33.000 tỷ đồng với trên 14.000 khách hàng; Miễn, giảm lãi trên 5.000 tỷ đồng với trên 1.400 khách hàng; Thực hiện cho vay mới đối với các khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 doanh số gần 120.000 tỷ đồng với trên 20.000 khách hàng, trong đó cho vay theo chương trình ưu đãi lãi suất đạt hơn 74.000 tỷ đồng.
Đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Lợi nhuận đạt 12.869 tỷ đồng, vượt 369 tỷ đồng (xấp xỉ 3%) so với kế hoạch đề ra.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN