Agribank báo lãi kỷ lục 11 tháng tới gần 12.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 11 tháng đạt hơn 11.700 tỷ đồng, ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục mà Agribank đạt được từ trước đến nay.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, đến 30/11/2019, tổng tài sản đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1.2 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế gần 1,1 triệu tỷ đồng.

Doanh thu phí dịch vụ tiếp tục có kết quả tốt khi lũy kế 11 tháng đạt gần 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.700 tỷ đồng, ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục mà Agribank đạt được từ trước đến nay. Trước đó, lợi nhuận 10 tháng đầu năm 2019 của Agribank đạt trên 10.350 tỷ đồng.

Agribank bao lai ky luc 11 thang toi gan 12.000 ty dong
 

Được biết, mục tiêu lợi nhuận năm 2019 của Agribank ban đầu được xác định là 10.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 11.000 tỷ. Như vậy, 11 tháng Agribank đã vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Theo Agribank, 2019 được xem là năm bản lề để ngân hàng chuẩn bị cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng là năm Agribank xác định tiếp tục tập trung triển khai cơ cấu giai đoạn 2.

Được biết, đến cuối tháng 9/2019, dư nợ lĩnh vực cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của Agribank ổn định và đạt 5.221 tỷ đồng, doanh số cho vay chương trình này đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN