5 cổ đông lớn của KHA bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán lần lượt đối với một loạt cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (KHA).
Theo đó, 5 cá nhân bị xử phạt là bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông và bà Lê Thị Hoài Thanh.
Mỗi cá nhân bị phạt tiền 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của KHA.
5 co dong lon cua KHA bi phat vi vi pham cong bo thong tin
 Nhiều cá nhân bị xử phạt.
Ngày 19/5/2020, bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông, bà Lê Thị Hoài Thanh đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu KHA và trở thành cổ đông lớn.
Cụ thể, bà Đào Ngọc Bảo Phương mua 2,5 triệu cp, sở hữu 17,7%; bà Bùi Thị Thanh Thuần mua 2,34 triệu cp, sở hữu 16,58%; ông Hoàng Sơn Điền mua 1,8 triệu cp sở hữu 12,75%.
Bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông mua 1,5 triệu cp, sở hữu 10,62% và bà Lê Thị Hoài Thanh mua 1,5 triệu cp, sở hữu 11,04%. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu các ông/bà nêu trên.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN