3 lãnh đạo TEG vừa mua thêm vốn tại Công ty

Lãnh đạo tại CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) vừa mua thêm vốn tại Công ty.
Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc công ty vừa mua 50.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 400 lên 50.400 cổ phiếu, tương đương 0,077% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 10/2.
Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng TEG vừa mua 30.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 30.000 cổ phiếu, tương đương 0,05% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 10/2.
Cũng trong ngày 10/2, ông Đặng Trần Quyết, Phó Tổng Giám đốc công ty vừa mua 30.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 30.000 cổ phiếu, tương đương 0,05% vốn điều lệ.
3 lanh dao TEG vua mua them von tai Cong ty
 
Trên thị trường, cổ phiếu TEG ghi nhận mức tăng hơn 7% trong 1 tháng qua, và hiện tại đang được giao dịch tại mức 15.200 đồng/cp.
Nói về kết quả kinh doanh, lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 470,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 61,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 42,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 307,9 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư dương 425,8 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.
Như vậy, công ty đã huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ việc mở rộng đầu tư.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN