20 triệu cổ phiếu VKC chính thức rời sàn HNX ngày 25/4

Nguyên nhân bị huỷ bắt buộc là do VKC Holdings có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKC của CTCP VKC Holding từ ngày 25/4.
Nguyên nhân bị huỷ bắt buộc là do VKC Holdings có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính 2022 của công ty, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Ngày huỷ niêm yết kể từ 25/4 với số lượng cổ phiếu là 20 triệu cổ phiếu.
20 trieu co phieu VKC chinh thuc roi san HNX ngay 25/4
 VKC sắp bị huỷ niêm yết trên HNX.
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, VKC ghi nhận doanh thu thuần đạt 262,9 tỷ đồng, bằng 29,7% so năm 2021(884,1 tỷ đồng), lỗ sau thuế 239,5 tỷ đồng (năm trước đó lãi 2,3 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/12/2022, công ty ghi nhận lỗ sau thuế chưa phân phối 239,3 tỷ đồng.
Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến chủ yếu do các nguyên nhân đơn vị kiểm toán không nhận được thư xác nhận công nợ bằng hình thức phúc đáp trực tiếp từ các tổ chức và cá nhân liên quan và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khi tổng nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn.
Tổng nợ phải trả của VKC thời điểm cuối năm 2022 là 401,9 tỷ đồng, giảm 8,1% so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 100% tổng nợ phải trả.
Đồng thời, khoản trái phiếu dài hạn trị giá 200 tỷ đến hạn phải trả đã được kết chuyển từ khoản mục nợ dài hạn lên nợ ngắn hạn. Nhìn chung, nợ ngắn hạn của VKC gần như đến từ các khoản vay từ các tổ chức tài chính và khoản trái phiếu đến hạn phải trả.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN