Xem robot bốn chân di chuyển trên mọi địa hình

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển một robot có thể đi và chạy trên mọi địa hình. Robot 4 chân RaiBo có thể giữ di chuyển thăng bằng trên cỏ, bãi biển đầy cát, đường chạy điền kinh hoặc trên nệm xốp.
Kinh ngạc robot bốn chân di chuyển trên mọi địa hình


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN