Vinh danh trí thức 2022: GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

Quá trình công tác, GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang chủ nhiệm nhiều đề tài Nghiên cứu khoa học từ cấp bộ trở lên về động lực học và điều khiển, cơ học kỹ thuật.
GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang là Chủ tịch Hội chuyên ngành Động lực học và Điều khiển, thuộc Hội Cơ học Việt Nam, Phó chủ nhiệm khoa kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ điện tử và ôtô, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1942.
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TSKH. Nguyen Van Khang
 Chân dung GS.TSKH.Nguyễn Văn Khang
Thành tích đạt được 
Chủ nhiệm nhiều đề tài Nghiên cứu khoa học từ cấp bộ trở lên về: Động lực học và điều khiển các hệ nhiều vật hỗn hợp; dao động và điều khiển các hệ nhiều vật có các phần tử đàn hồi và đàn nhớt cấp phân số; phân tích dao động và điều khiển bám quỹ đạo hệ nhiều vật có các phần tử đàn hồi và đàn nhớt cấp phân số; các đề tài DFG (die Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Tham gia một đề tài lớn gồm 3 đề tài nhỏ do Tổ chức Nghiên cứu Đức (The German Research Foundation) tài trợ kinh phí. Đề tài do GS. Uwe Starossek (TU Hamburg-Harburg) chủ trì từ 2008-2014 về Nghiên cứu dao động của cầu dây văng ở Việt Nam và các biện pháp điều khiển dao động cầu dây văng; là chủ trì về phía Việt Nam, với các thành viên đến từ Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, một số thành viên Bộ môn Cơ học ứng dụng ĐH Bách khoa Hà Nội, một số thành viện Bộ môn Giao thông thành phố Đại học giao thông vận tải Hà Nội.
Trong 10 năm (2012-2022) là tác giả và đồng tác giả trên 100 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế và tạp chí quốc gia, trong các tuyển tập các báo cáo khoa học của các Hội nghị khoa học quốc tế và các Hội nghị trong nước. Chủ trì tổ chức nhiều Hội nghị khoa học quốc tế tại Hà Nội. Kết quả các hội nghị được in thành các tuyển tập.
Trong thời gian 2012-2022 là người hướng dẫn chính 06 luận văn tiến sĩ đã bảo vệ; 02 luận án tiến sĩ đang thực hiện; đào tạo kỹ sư và thạc sĩ tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Hàng năm giảng dậy môn học “Động lực học hệ nhiều vật” cho lớp thạc sĩ Cơ điện tử (2 tín chỉ) và 02 môn Cơ học kỹ thuật 1 (2 tín chỉ), Cơ học kỹ thuật 2 (3 tín chỉ) cho lớp Kỹ sư tài năng Cơ điện tử; hướng dẫn nhiều luận văn thạc sĩ Cơ điện tử. Chủ trì đào tạo kỹ sư thực hành Cơ điện tử ở ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Mỗi năm tham gia giảng dạy 06 tín chỉ; tham gia biên soạn các sách giáo khoa viết cho sinh viên.
- Tham gia ủy viên thường vụ Hội Cơ học Việt Nam nhiều khóa, Chủ tịch Hội Động lực học và Điều khiển Việt Nam thuộc Hội Cơ học Việt Nam (30 năm), Ủy viên thường vụ Hội an toàn và vệ sinh lao động (2 khóa); đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội Khoa học Máy và Cơ cấu quốc tế; Ủy viên Ban Khoa học của các Hội nghị khoa học quốc tế (tổ chức chu kỳ 2 năm một lần):FToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics (ISRM), Asian Pacific Vibration Conference (APVC), IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science.
Danh hiệu thi đua
- Nhà giáo nhân dân năm 2012 
PV

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN