Tỷ phú Bill Gates trổ tài tiên tri tương lai của nhân loại

Mới đây, tỷ phú Bill Gates đã đưa ra một số tiên đoán về thế giới trong vài thập kỷ tới. 
Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN