Trương Mỹ Lan biến cháu gái xinh đẹp thành công cụ chiếm đoạt 13.000 tỷ

Theo kết luận điều tra, Trương Huệ Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan nên ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, giúp bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Trương Huệ Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan mà lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, giúp bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN