Người đàn ông trúng số 534 tỷ nhưng giả nghèo và không cho ai biết

Người đàn ông ở Mỹ trúng số một khoản tiền khổng lồ, nhưng ông đưa ra một quyết định lạ lùng với số tiền mình có.
 

Người đàn ông trúng số 534 tỷ đồng nhưng lại giả nghèo và không cho ai biết


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN