Trung Quốc khoan lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đất làm gì?

Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu khoan một lỗ sâu 10.000m vào vỏ Trái đất để khám phá những ranh giới mới trên và dưới bề mặt hành tinh.

Xem Trung Quốc khoan lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đấtLý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN