Thích thú xem các chú chó biết xếp hàng

Ông Wolfgang Lauenburger (Đức) lập kỷ lục Guinness thế giới khi hướng dẫn 14 chú chó cùng nhau xếp thành một hàng chỉ trong vài phút.
Thích thú xem những chú chó biết xếp hàng vừa lập kỷ lục thế giới


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN