Tạm dừng giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương

Quá trình phối hợp điều tra vụ án lừa đảo tại Công ty Nhật Nam, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị dừng giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng một doanh nghiệp và 11 người khác.
 

 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN